Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

#Odpadové hospodářství

Počet článků s tímto štítkem: 46

MŽP zahájilo veřejnou konzultaci k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035

MŽP zahájilo veřejnou konzultaci k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035

Během přípravy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2025-2035 nabízíme veřejnosti vyjádřit svůj názor a podílet se tak na přípravě strategické koncepc...

Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství

Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství

Již starý zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) umožňoval obcím, aby do systému odpadového hospodářství (dříve nazývaného systém shromažďování, sběru, přepravy, tříděn...

Jaké má obec možnosti zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem?

Jaké má obec možnosti zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem?

MV uveřejnilo zprávu, kde shrnuje, jaké má obec legislativní možnosti v případě zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Obec může v souvislosti s nakládáním s komu...

ASEKOL jako první splnil podmínky nové legislativy pro zpětný odběr elektrozařízení

ASEKOL jako první splnil podmínky nové legislativy pro zpětný odběr elektrozařízení

ASEKOL je první kolektivní systém v České republice, který splnil veškeré přísné podmínky a požadavky, dané novou legislativou, pro provozování kolektivního systému pro z...

Obce řešili v Horní Suché problematiku odpadů

Obce řešili v Horní Suché problematiku odpadů

V Horní Suché se konalo krajské shromáždění členských obcí Sdružení místních samospráv ČR. Radnice po celé zemi v současné době trápí zejména legislativa, která se týká o...

NKÚ: Miliardové dotace k transformaci odpadového hospodářství zatím nepřispěly  

NKÚ: Miliardové dotace k transformaci odpadového hospodářství zatím nepřispěly  

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ověřoval u Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR, jak pomohly dotace k předcházení vzniku odpad...

MŽP aktualizuje plán odpadového hospodářství

MŽP aktualizuje plán odpadového hospodářství

Po osmi a půl letech Ministerstvo životního prostředí aktualizuje „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035“. Na...

Studie: Zálohový systém nezatíží téměř nezatíží rozpočty obcí

Studie: Zálohový systém nezatíží téměř nezatíží rozpočty obcí

Stávající systém třídění PET lahví a plechovek nemotivuje dostatečně výrobce, aby používali lépe recyklovatelné obaly, ani nepomáhá tomu, aby se hledaly způsoby pro d...

Česko čelí řízení s Bruselem kvůli špatnému třídění odpadů

Česko čelí řízení s Bruselem kvůli špatnému třídění odpadů

Evropská komise zahájila s Českem řízení kvůli tomu, že podle jejích kontrol nedostatečně třídí odpad před jeho umístěním na skládku. Podle exekutivy Evropské unie má Čes...

Jak řešit směsný odpad

Jak řešit směsný odpad

Města a obce se ze zákona starají o komunální odpady. Na základě nové legislativy ovšem bude nutné zamířit více pozornosti na nakládání se směsným komunálním odpadem a vy...