Odpady ve Zlínském kraji

3006, 2022

Zlínský kraj řeší možnosti decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích

30. 6. 2022|

Decentralizované čištění odpadních vod bylo tématem odborného semináře, který minulý týden na krajském úřadě uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci se Zlínským krajem. „Cílem je vyvolat kvalifikovanou debatu s odborníky, aby se obce dozvěděly, za jakých podmínek jim tuto variantu čištění úřady povolí,“ vysvětlil 1. místopředseda Sdružení místních [...]

Go to Top