Průmyslový makroregion

107, 2022

Karlovarský kraj získal grant v rámci HORIZON EU

1. 7. 2022|

Karlovarský kraj se společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. (KARP) zařadil do prestižní skupiny realizátorů projektů v rámci EU programu HORIZON EUROPE 2021 - 2027. „Tento dotační program Evropské unie byl vždy považován za první ligu v oblasti dotačního managementu EU. Zaměřuje se na financování projektů výzkumu, vývoje [...]

Go to Top