rozpočet

2906, 2021

54. Dny malých obcí už v září – registrace běží

29. 6. 2021|

Většina obcí nyní žije v nejistotě, zda zvládne složité období. Jak přistoupit k rozpracovaným projektům? Jak sestavit rozpočet na další rok? Bude potřeba projekty pozdržet, odložit nebo zcela přepracovat? Jsou predikce rozpočtů reálné? Lze očekávat posílení dotační politiky nebo bude třeba měnit strukturu? Objeví se nové dotace z programů MMR? Kam se obrátit [...]

302, 2021

Dotace příspěvkovým organizacím obcí a krajů

3. 2. 2021|

Poskytuje-li kraj dotaci příspěvkové organizaci zřízené obcí, je ve veřejnoprávní smlouvě jako příjemce dotace uvedena pouze příspěvková organizace. Její zřizovatel není smluvní stranou. V § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. je však uvedeno, že nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální [...]

Go to Top