Seznamy znalců

407, 2022

Ministerstvo spravedlnosti nabízí seznamy expertů

4. 7. 2022|

Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů. Nová právní úprava znalecké a tlumočnické činnosti předpokládala spuštění nových elektronických seznamů k datu 1. ledna 2021. [...]

Go to Top