SMS služby

1609, 2022

SMS ČR o přínosu komplexních pozemkových úprav

16. 9. 2022|

O průběhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na území České republiky informoval v pondělí 12. září na setkání ředitelů národních strategických plánů SZP člen předsednictva SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro strategický rozvoj Tomáš Chmela. Vyzdvihl roli SPÚ a zdůraznil nutnost navýšení finanční alokace na realizaci KPÚ. „SMS ČR oceňuje [...]

507, 2022

Aktuální dotační příležitosti pro obce a města

5. 7. 2022|

PŘÍRODNÍ ZAHRADY ŠKOL – příjem žádostí bude probíhat od 3.10.2022 Výzva Národního programu Životní prostředí je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podporu lze získat na budování či úpravy venkovních areálů a zahrad v přírodním stylu, které [...]

2706, 2022

Rozvoj 5G sítí na venkově se Sdružením místních samospráv

27. 6. 2022|

Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě řeší pokrytí obcí internetem a mobilním signálem a  zastupuje obce při jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, BCO (Broadband competence office, kancelář zodpovědná za zavádění vysokorychlostního internetu při Ministerstvu průmyslu a obchodu) a Českým telekomunikačním úřadem. Díky dobře nastavené vzájemné spolupráci se již podařilo dát mnoha obcím šanci na vybudování [...]

Go to Top