Transformace územních plánů

2906, 2022

MMR posune platnost nových vyhlášek o územním plánování 

29. 6. 2022|

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, které zavádějí jednotný standard územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Na základě připomínek při projednání vyhlášek bude jejich účinnost posunuta o půl roku - na 1. 1. 2023. “Digitalizace územních plánů pomůže jak obcím, tak stavebníkům. Prvním krokem [...]

Go to Top