Veolia

2202, 2021

Ochránci přírody a Veolia zachraňují lokality na Broumovsku

22. 2. 2021|

Český svaz ochránců přírody vykoupil za finanční podpory Nadačního fondu Veolia část přírodovědně unikátní lokality na Broumovsku. Jde o bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné rudy. Při těžbě a zpracování rud vzniká odpad v podobě jakési kaše z rozdrcených hornin, která je ukládána na odkaliště. Na první pohled se může [...]

Go to Top