zákon o výrobcích s ukončenou životností

202, 2021

Odpady, kolektivní systémy, zpětný odběr

2. 2. 2021|

Některé aspekty zpětného odběru vybraných výrobků a jejich dopady na obce Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa zahrnující zejména nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a zákon o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.).  Nová právní úprava bude mít významný dopad na všechny subjekty, jichž se [...]

Go to Top