Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Cestovní ruchDotace a FinanceMístní rozvojTiskové zprávy

Další projekty jsou podpořeny v rámci přeshraniční spolupráce 

Image

Nová cyklostezka

Téměř 590 tisíc EUR (cca 15 milionů korun) obdrží projekt Cyklostezka Kudowa-Zdrój – Žďárky. Projekt se zaměřuje na výstavbu významného úseku cyklostezky, která propojí obce Žďárky a Kudowa-Zdrój. Toto spojení výrazně rozšíří možnosti plánování cyklistických okruhů, které budou navazovat na již existující sítě cyklotras na obou stranách hranice, které cyklovýletníky zavedou k významným a turisticky atraktivním místům v Česku i Polsku.

Nedílnou součástí projektu budou dvojjazyčné propagační aktivity, jako internetové prezentace na partnerských webech a sociálních sítích, tištěné mapy cyklotras, turistické informační tabule s QR kódy, články na polských a českých odborných portálech pro cykloturisty.

Spojené pevnosti

Spolupráce měst Kladsko a Jaroměř na projektu Pevnost bez hranic II přinesla podporu z fondů EU ve výši 1,7 milionu EUR (cca 43 milionů Kč). Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivnosti obou pevností, které se ve městech nacházejí, a to tvrz Kladsko a Josefov. Evropské peníze umožní vznik nových prohlídkových okruhů, expozic či odpočinkových zón a také propagaci obou míst s tím, že bude zdůrazněna stavebně-historická jedinečnost obou objektů a současně jejich dějinná a architektonická provázanost. Díky tomuto projektu turisté i místní obyvatelé lépe pochopí, jak jsou tyto pevnosti propojené historickým vývojem. (Po zabrání Kladska Prusy bylo třeba vybudovat novou obranu severovýchodní hranice, proto začal vznikat Josefov.)

Skryté skvosty

Na projektu Objev skryté skvosty II se budou podílet partneři z Polska a Královéhradeckého i Libereckého kraje. V českém a polském příhraničí leží řada turisticky zajímavých lokalit, které ale stojí stranou zájmu turistů. Naopak určité lokality jsou turisty přetíženy. Projekt podpořený částkou 520 tisíc EUR (cca 13 milionů Kč) tak řeší dva klíčové problémy v česko-polském pohraničí najednou. Posílením propagace méně známých, leč atraktivních míst, si partneři projektu slibují částečné „přelití“ turistů z exponovaných lokalit. Příkladem propagace a také místem pro užitečné tipy na výlet je již nyní webová stránka Objev skryté skvosty.

Na Královéhradecký kraj bude mít vliv i projekt Svitav a Vambeřic zaměřený na tradice mechanických betlémů. Obě města společně vytvoří virtuální stezku propojující významná betlémářská místa, aby tyto lokality více zpropagovaly a pozvaly do nich návštěvníky. Chybět zde nebudou ani Třebechovice pod Orebem s celým muzeem věnovaným betlémům.

Nová spolupráce obcí i generací

Do projektu Společně přes hranice generací se zapojilo hned několik měst, a to Náchod a polská Svídnice a Kladsko, společně s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Tito partneři chtějí svoji dřívější spolupráci posunout na vyšší úroveň a rozvíjet vzájemnou důvěru mezi komunitami na obou stranách hranice a zároveň je seznámit s výzvami a problémy, kterým dnes Evropa a svět čelí.

Plánovaná setkání a workshopy se proto budou týkat témat, jako je ochrana životního prostředí, zdravý životní styl, péče o kulturní a přírodní zdroje, regionální tradice a produkty jako příklady cenné kultury regionu, využívání druhotných surovin a ochrana vodních zdrojů. Prioritou projektu je dosáhnout co nejvyšší míry přeshraniční spolupráce pomocí zajímavé formy setkávání. Na tuto činnost získali autoři podporu ve výši 334 tisíc EUR (cca 8,4 milionů korun).

Podporu získal rovněž projekt Společně řešíme problémy česko-polského pohraničí, kde jediným partnerem je Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož zakládajícím a aktivním členem je Královéhradecký kraj. Založení ESÚS NOVUM vyplynulo z potřeby systémově řešit problémy, které brání polsko-české přeshraniční spolupráci. Tato spolupráce sice začala dlouho před otevřením hranic, ale existují oblasti, které vyžadují intervenci a zvláštní spolupráci i nyní.

Proto vznikne síť spolupráce v sedmi klíčových oblastech: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch, sport a kultura. Díky této spolupráci bude možné snížit nebo trvale odstranit bariéry, které brání spolupráci na polsko-českém pohraničí. Důležitým aspektem je také zvýšení úrovně přeshraniční spolupráce vytvořením nových polsko-českých partnerství. Evropská dotace činí 272 tisíc EUR (cca 6,8 milionů Kč).

Malé projekty, ale velké cíle

Na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 bylo na konci června schváleno prvních 39 žádostí o dotaci na malý projekt v prioritě Spolupráce institucí a obyvatel. Na malé projekty z této první výzvy je určeno téměř 20 % z celkové finanční alokace pro danou prioritu. Do 31 malých projektů se zapojí partneři z Královéhradeckého kraje.

„Pěti velkým projektům s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje byly již tradičně přiděleny vysoké evropské dotace – celkem 3 425 610 EUR, tedy téměř 86 milionů korun. K této částce se ještě připočtou dotace ze strany státu pro české partnery ve výši 5–10 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Vysokou míru podpory získalo i 31 malých projektů s účastí partnerů z našeho regionu, které rozvíjejí spolupráci a vzájemné poznávání Čechů a Poláků mnoha různými a kreativními způsoby – třeba sportem, uměním nebo turistikou. Díky tomu se obě strany příhraničí mohou rozvíjet,“ uvedl krajský radní Adam Valenta, odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

Více informací o programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, včetně informací o dalších plánovaných výzvách apod. naleznete na stránkách programu, na stránkách Euroregionu Glacensis nebo v prezentaci zde.

Foto a Zdroj: Královéhradecký kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze