Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceITPamátky a kulturaTiskové zprávy

Ministerstvo podpoří digitalizaci velkých sbírkotvorných institucí i menších nezřizovaných neziskovek

Digitalizace je jednou z oblastí, na kterou je možno využít dotaci ministerstva kultury z Národního plánu obnovy. Nedávno bylo rozhodnuto o výsledcích dvou výzev – digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. a výzvy na podporu rozvoje digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury pro menší projekty nezřizovaných neziskových organizací.

Digitalizace je výjimečnou možností, jak uchovat a zprostředkovat kulturní dědictví a přispět tím k rozvoji kulturní identity. To vše prostřednictvím inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí. Významná je i možnost podpory projektů digitalizace nezřizovaných neziskových organizací, pro které představuje jedinečnou příležitost zásadnějších investic do reprodukční techniky a softwarového vybavení,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Pro velké sbírkotvorné a paměťové instituce byla určena výzva Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. Dotace je určena např. na hardware, software či přístrojového vybavení. Digitalizovány mohou být např. movité a nemovité kulturní památky, sbírkové předměty, dokumentační archivy, kinematografické, zvukové a audiovizuální záznamy. Požádat mohla muzea, galerie, Národní památkový ústav a další paměťové instituce, či vlastníci nebo správci národních kulturních památek. Přijato bylo celkem 95 žádostí, hodnotící komise navrhla podpořit celkem 67 žádostí v celkové finanční výši 147 456 318 Kč. Kromě předem stanových hodnotících kritérií, byla posuzována i přínosnost projektů z hlediska povahy digitalizovaného obsahu.

Podporu získaly například tyto projekty:

Národní muzeum, Digitalizace a dlouhodobá ochrana unikátních houslových nahrávek ze sbírky Kevorka Marouchiana z fondů Národního muzea – Českého muzea hudby | 4 760 000Kč

Cílem projektu je inovace postupů digitalizace zvukových dokumentů ve zvukovém studiu Národního muzea. A to konkrétně na příkladu záchrany unikátních houslových nahrávek na historických zvukových nosičích ze sbírky Kevorka Marouchiana uložených ve fonotéce Českého muzea hudby. Největším přínosem projektu tak je výběrová digitalizace a zpřístupnění nejcennějších nahrávek z Marouchianovy sbírky. Půjde o průřezovou digitalizaci a zpřístupnění fonografických válečků, gramofonových desek a magnetofonových pásů v celkovém rozsahu cca 200 hodin digitalizovaného záznamu zvuku. Modernizace zvukového studia NM zlepší jeho stávající schopnosti (u fonografických válečků a gramofonových desek) a umožní zpracování dalších typů zvukových nosičů, které dříve byly v rámci digitalizace zahrnuty pouze okrajově (zejména magnetické pásy).

Muzeum regionu Boskovicka, Digitalizace a prezentace Muzea regionu Boskovicka 1 299 783 Kč Cílem projektu je digitalizace sbírkových předmětů muzea a jeho vědecko-výzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, archeologických výzkumů, konzervátorské a restaurátorské činnosti. Digitalizace poskytne data pro evidenci a prezentaci, a v případě sbírkových předmětů, poslouží jejich ochraně.  Nové vybavení umožní jak studiovou dokumentaci sbírkových předmětů, tak kvalitní dokumentaci kulturních statků a situací, které nelze do studia přenést (např. ohrožených kulturních staveb, božích muk, náhrobků) nebo archeologických nálezů na svém původním místě, tzv. in-situ. U těch půjde o digitalizaci nejen samotného nálezu, ale také zajištění 3D digitalizátu nálezových situací. Vše bude zveřejněno na portálech: esbirky.cz, Google Arts & Culture a na portálu Muzea regionu Boskovicka.

Kanonie premonstrátů v Želivě, Želivský poklad virtuální | 1 330 000 Kč

Cílem projektu je vytvoření podrobné 3D dokumentace 86 liturgických předmětů, tzv. „želivského pokladu“. Jde o hodnotný soubor křížů, kalichů, monstrancí apod. Tím bude modernizována stávající platforma dokumentace a zřídka vystavované předměty budou zpřístupněny veřejnosti. Vedle souboru liturgických předmětů bude digitalizována také vybraná část architektury kláštera (exteriér i interiér konventního kostela Narození Panny Marie, konvent, stará prelatura, bašta se zahradním domkem. Vedle digitálních modelů budou nejhodnotnější části architektury převedeny do modelů v systému BIM. Tím se klášter v Želivě stane jednou z prvních historických památek v ČR, která bude na takové digitální platformě postavena.

Digitalizace v oblasti vizuálního umění a architektury je pilotní výzvou a cílila na menší projekty nezřizovaných neziskových organizací. Žádat mohly spolky a menší organizace, které se zabývají dokumentační, informační a sbírkotvornou činností v oblasti vizuálního umění a architektury. Výsledkem může být digitalizovaná sbírka, archiv, databáze nebo webový portál. Navazující dotační výzva pro projekty digitalizace realizované v roce 2025 bude vypsána v září 2024 a bude rozšířena také na další umělecké obory. Přijato bylo celkem 34 žádostí, komise hodnotila 33 žádostí, a navrhla přidělit dotace v celkové výši 20 670 000 Kč mezi 24 žádostí. Hodnotícími kritérii byl jak obsah a kvalita projektu, tak udržitelnost projektu, přínos pro obor, kredibilita žadatele či schopnost zajistit vícezdrojové financování.

Podporu získaly například tyto projekty:

Are ǀ are-events.org, Archiv Ester Krumbachové/zpřístupňování díla | 1 310 000 Kč

Otevřený online „Archiv Ester Krumbachové“ zpracovává a zpřístupňuje mezioborovou tvorbu Ester Krumbachové, zásadní osobnosti československé nové vlny, kostýmní návrhářky, scénáristky a režisérky. Umožňuje široké i odborné, české i zahraniční veřejnosti přístup k tvorbě této výjimečné osobnosti a jejím historickým souvislostem ve vztahu k současnému umění a teorii. Právě blízkost témat Krumbachové s tématy současné filozofie a umění činí z tohoto projektu jedinečnou transdisciplinární událost, která překonává jazykovou a kulturní izolovanost normalizačního období, v němž autorka žila a tvořila. Cílem projektu je rozšíření archivu o výtvarné dílo z pozůstalosti Krumbachové (objekty, kresby, malby, skicy, fotografie, šperky a kostýmní návrhy pro divadlo a film).

Archiv výtvarného umění, Archiv výtvarného umění: celoroční činnost | 5 915 000 Kč

Spolek Archiv výtvarného umění přes 20 let shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném, především českém a slovenském, výtvarném umění. Archivní fond zahrnuje např. katalogy výstav, monografie, kulturní a umělecká periodika či knihy. Součástí sbírky jsou i plakáty, grafiky, fotografie, dopisy, výstřižky, osobní pozůstalosti výtvarníků, řádově jde o statisíce dokumentů. Archiv spolupracuje s oddělením Národních autorit NKČR, je členem Europen Art Net – platformy uměleckých archivů z celé Evropy, od roku 2023 se zapojil do mezinárodního projektu Creative Europe Art Archives Study spolu s uměleckým archivem z Vídně Basis Wien a uměleckým archivem Moderna galerija v Ljubljani. Databáze archivu abART se stala strategickým partnerem wikimédií a je součástí EAN databáze (http://www.european-art.net).

Aarchitektura, Zlínský architektonický manuál – Fáze B, Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894-2018 | 810 000 Kč

Spolek aArchitektura realizuje projekt již pátým rokem. Popularizuje architektonické dědictví města a jeho historie mezi lety 1894-2018. Zlín je příkladem tzv. company town, firemního města se specifickou historií a architekturou. Od vzniku projektu se proto na jeho realizaci podílí mezioborový odborný tým z řad historiků umění, geografů, sociologů a dalších. Díky této spolupráci vzniklo 17 tematických tras, které jsou doplňovány o medailony, odborné studie a rozhovory s pamětníky. Cílem projektu pro rok 2024 je rozšířit sekci rozhovorů s profesionály ovlivňujícími město (architekti, designéři) a obyvateli důležitých čtvrtí nebo sídlišť. V plánu je také částečná digitalizace pozůstalosti architekta Zdeňka Plesníka (1914-2003).

Foto: Pexels
Zdroj: Ministerstvo kultury

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze