Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvojTiskové zprávyŽivotní prostředí

Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská zlepší klima

Image

Pražští radní v pondělí schválili žádost o podporu na investiční akci Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská. Cílem plánované revitalizace vnitrobloku je zachytávat srážkovou vodu ze střech objektů a akumulovat ji pro další využití. Zároveň se zatraktivní také prostor kampusu se zachováním jeho edukačního potenciálu. Předpokládané náklady činí téměř 30 milionů korun a z poloviny budou hrazeny z programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, polovinu zaplatí hlavní město z vlastních zdrojů.

Vnitroblok na adrese Hybernská 4 slouží široké veřejnosti pro účely nekomerčních kulturně-kreativních akcí a akcí komunitního charakteru. Nyní se díky inovativnímu přístupu k transformaci městského prostředí může stát předním příkladem integrace moderních ekologických technologií a principů udržitelnosti v městském plánování a designu.

„Každé místo v centru města, které dokážeme ozelenit a zpříjemnit pro Pražany v horkých letních měsících, má pro mě nevyčíslitelnou cenu. Jako Praha jsme se zavázali k plnění klimatického plánu a jsem ráda, že můžeme inspirovat městské části, že i v úplném centru města lze podnikat funkční kroky ke zlepšení městského mikroklimatu,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Jsem rád, že další z našich objektů bude moci využít dotačních prostředků v rámci modrozelené infrastruktury na lepší hospodaření s vodou. Rekonstruovány tak budou i historické rozvody a kanalizace v rozsáhlém souboru objektů Kampusu v Hybernské,“ říká Zdeněk Kovářík, radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Plánovaný projekt kombinuje prvky jako zelené střechy, vertikální zahrady a systémy pro zachycení a využití dešťové vody. Tyto komponenty esteticky obohacují kampus a aktivně přispívají ke zlepšení městského mikroklimatu, zvýšení biodiverzity a tvorbě zdravějšího a udržitelnějšího životního prostředí. Zlepší se též estetika a vizuální vzhled areálu a pohoda jeho návštěvníků. V neposlední řadě tento model poslouží jako inspirace pro podobné projekty. Význam projektu přesahuje estetické a ekologické přínosy, jde o klíčový prvek v boji proti urbanistickým problémům, jako jsou tepelné ostrovy, povodně a eroze půdy. Akumulační prostor o objemu 35 m3 dokáže hospodařit s vodou na dalších 28 dní bez srážek.  V případě přívalových srážek trvajících 6 hodin (5letý déšť) je díky retenčním nádržím o objemu 81,5 m3 zabezpečen regulovaný odtok přebytečné vody.

Předpokládané celkové investiční náklady na akci Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská činí 29 846 301 Kč bez DPH. Náklady si z poloviny hradí hlavní město z vlastních zdrojů, druhá polovina je financovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

Komplex budov na adrese Hybernská 4 je naplňován činností dvou spolupracujících subjektů – hlavního města Prahy a zapsaným ústavem Kampus Hybernská, který byl založen společně hl. m. Prahou a Univerzitou Karlovou. Spolupracující subjekty se v objektu soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění pro širokou veřejnost, jako jsou koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly.

Foto a Zdroj: Praha.eu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze