Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceTiskové zprávy

OCP podporuje úspěšné ženy v byznysu

Image

Konferencí WOMEN IN BUSINESS byl tradičně zahájen další ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který letos již posedmnácté prozradí jména úspěšných podnikatelek, splňujících kritéria soutěže. Vítězky, kterým se úspěšně daří rozvíjet své firmy, vzejdou z více než 2 670 majitelek podniků.

Podpora, mediální zviditelnění, a především ocenění tvrdé práce a dosaženého úspěchu. To nabízí českým podnikatelkám projekt Ocenění Českých Podnikatelek (OCP). Ten je součástí Podnikatelské platformy Helas, jež vznikla v roce 1997 a jejímž cílem je sdružování, propojování a oceňování českých podnikatelů.

Firmy, které splní podmínky OCP, jsou posuzovány na základě indexu CRIBIS, což je vícezdrojový ukazatel, kterým se komplexně hodnotí finanční zdraví společnosti. Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele nebo odborného garanta projektu.

V rámci aktuálního ročníku si podnikatelky tradičně převezmou ceny podle velikosti svých firem a rozdána budou také zvláštní ocenění. Letos poprvé navíc bude mít hodnocení poroty stejnou váhu jako ekonomické hodnocení odborného garanta.

V loňském roce bylo z 24 403 firem ve vlastnictví žen na základě ratingu vybráno 1 975 semifinalistek, z nichž 679 se soutěže zúčastnilo vůbec poprvé. Do finále se dostalo 106 žen. Roční obrat jejich podniků dosáhl tří miliard korun a zaměstnávaly téměř 1716 lidí. 

Zajímavostí je, že pouze pětina semifinalistek byla mladší 41 let a asi 22 % tvořily ženy nad 61 let. Jejich podniky jsou nicméně relativně mladé. Dvě pětiny semifinalistek totiž založily své firmy až po roce 2013, na trhu tudíž působí 10 let a méně. Naopak jen 12 procent podniků existuje více než čtvrt století.

Naprostá většina firem patřila výší obratu mezi malé až střední společnosti. Pouze pět z nich vykázalo roční tržby převyšující 100 milionů korun. Ukazuje se tak, jak významné jsou pro českou ekonomiku malé a střední podniky.

Pro letošní ročník splňuje kritéria projektu 17 312 společností, z toho je nominováno 2 670 semifinalistek a poprvé se soutěže účastní 1 212 z nich.

OCP není o rozdávání medailí

Celých sedmadvacet let, co se věnuji podnikání, cítím, že je důležité podporovat nás ženy podnikatelky, a proto vznikl tento projekt. Ženy v byznysu nepodporuji jen já, ale celý tým porotců. Naše ocenění ovšem není o tom rozdat si medaile, je o hledání cest vzájemné podpory, o tom udělat něco pro sebe navzájem. Je důležité vědět, že na to nejste samy a máte možnost zapojit se do skupiny kde bude pro vás pomoc a přátelství vždy na dosah ruky,“ popisuje zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Ocenění Českých Podnikatelek a celá Podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko, v jejímž rámci probíhá i Ocenění Českých Lídrů a Exportérů, má jeden zásadní cíl. Ocenit a vyzdvihnout to, co tuzemské firmy dokázaly. A není podstatné, zda jde o muže či ženu, důležité jsou podle zakladatelky OCP výsledky. OCP podle ní vytváří prostor pro setkání a vzájemnou spolupráci žen, a také nejen pro byznysový, ale i lidský rozvoj.

Projekt funguje již sedmnáct let a mezi jeho patronky patřily uznávané a výjimečné až ikonické ženy, často doslova symboly podnikatelského světa. Byly mezi nimi například Eva Jiřičná, Eliška Hašková Coolidge, Silke Horáková, Dana Bérová, Taťána le Moigne, Eva Štěpánová, Věra Komárová, Simona Kijonková, Kateřina Kadlecová, Barbora Tachecí, Romana Ljubasová, Laura Janáčková, Kateřina Šrámková, Jaroslava Valová, Markéta Šichtařová a Libuše Šmuclerová.

Velice si toho považujeme a jsme rádi, že nás svou přízní poctily a podělily se o své životní názory, postoje a zkušenosti,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Patronkou 17. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek se stala Kateřina van Kranenburg, majitelka společnosti PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o., a majitelka Pasáže Koliště Brno, která si účast v projektu několikrát sama úspěšně vyzkoušela.

Pro podnikatelky má tato soutěž hned několik přínosů. Účast v ní je určitě jistou formou satisfakce a potvrzením, že okolí vnímá dosažené výsledky; dále poskytuje možnost setkat se s ženami s podobnými starostmi, a zprostředkuje tím pádem i vzájemnou motivaci a spolupráci. Přátelské a inspirativní prostředí této soutěže mě vedlo k tomu, abych se stala patronkou jejího letošního ročníku,“ sděluje Kateřina van Kranenburg a dodává „Vážím si všech úspěšných podnikatelů, ať mužů nebo žen, kteří měli odvahu jít za svou ideou, vstoupit do podnikatelského prostředí a uspět ve svém oboru. Není to možné bez nasazení, houževnatosti, rozhledu, tolerance a zejména bez kvalitních spolupracovníků. Pro ženy je tato cesta z mého pohledu o něco náročnější, neboť krom práce řeší častěji než muži i rodinné povinnosti.“

Kdo se může zapojit?

  • Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Majitelka podniku s ročním obratem od 10 milionů korun
  • Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Nominace do soutěže tradičně probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem projektu.

Data se sbírají za poslední tři roky, tedy za rok 2021 až 2023. Pro hlavní kategorie se hodnotí závěrky z let 2021 a 2022, data z roku 2023 mají pouze informativní charakter. Pro speciální kategorie se hodnotí všechny tři roky. Účetní údaje jsou zpracované z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky.

I letos byly firmy nominované do soutěže hodnoceny na základě indexu CRIBIS a Semaforu. Index CRIBIS odráží celkovou ekonomickou situaci subjektu, která se hodnotí podle dvou dostupných finančních výkazů. Zahrnuje mnoho finančních i nefinančních ukazatelů. Řadí se sem nejen zadluženost, běžná a celková likvidita, či rentabilita tržeb a aktiv, svou roli při výpočtu ale hraje i obor činnosti, stáří subjektu nebo počet zaměstnanců,“ potvrzuje člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Vliv na stanovení hodnoty Indexu CRIBIS mají ovšem i negativní informace jako například exekuce či konkurzní řízení. Výsledkem souhrnného hodnocení je získání jednoho stupně z desetistupňové škály. V letošním ročníku získalo 26 % nominovaných společností jeden ze tří nejlepších stupňů, 61 % z nich byly hodnoceny jako průměrné a pouze 13 % obdrželo hodnocení horší.

Semafor, na rozdíl od Indexu CRIBIS, hodnotí firmy pouze z hlediska varovných informací. Zelený získávají podniky, které nemají ani jednu z vážnějších varovných informací, oranžový se přiděluje firmám s významnějšími negativními informacemi a červený semafor dostanou společnosti, které vykazují zásadní negativní informace, například jsou v úpadku, v konkurzu, či v likvidaci. V letošním ročníku získalo naprosto nejvíce nominovaných společností zelený semafor (87 %) a pouze 13 % z nich oranžový semafor,“ shrnuje Pavel Finger.

Také letos podle něj nominované firmy patří, stejně jako v předchozích ročnících, k těm nadprůměrným.

I když se z hlediska velikosti obratu i počtu zaměstnanců řadí ke spíše menším společnostem, jejich majitelky se dokázaly dobře vypořádat s řadou nepříznivých jevů v uplynulých třech letech, které jejich podnikání nutně poznamenaly,“ dodává zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.

Klíčové je snížení byrokracie a jednoduchá pravidla pro podnikání

Záštitu letošnímu ročníku udělilo stejně jako v předchozích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Ministerstvo podporuje český podnikatelský sektor mnoha nástroji.

Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné podnikání je přívětivé podnikatelské prostředí, nízká administrativní zátěž a co možná nejjednodušší pravidla pro podnikání. Proto jsme připravili 23 návrhů na omezení byrokracie, které umožní snížit výdaje, šetřit čas a zvýšit produktivitu,“ říká šéfporadkyně ministra průmyslu a obchodu Eva Hanáková.

Podle ní jsou ženy v byznysu schopny dosahovat těch nejlepších výsledků. Úspěšné majitelky podniků, účastnící se Ocenění českých podnikatelek, jsou toho důkazem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti realizuje digitální projekty na zjednodušení komunikace se státem. „Pro lepší spolupráci se státem jsme spustili nové funkce Portálu živnostenského podnikání. Díky tomu lze vyřídit řadu činností on-line z pohodlí domova. Spustíme i nový Portál podnikatele, kde bude možné komunikovat se státem z jednoho místa. A opět on-line, bez lístku s pořadovým číslem a čekání v čekárnách,“ dodává Eva Hanáková.

Pro lepší efektivitu zavádění nových technologií a další rozvoj připravuje rezort také řadu programů na podporu inovací, výzkumu a vývoje, využívání obnovitelných zdrojů, úspor energie nebo cirkulární ekonomiky.

Přehled všech programů najdete na webu www.podporapodniku.cz. Aktuální informace k výzvám z evropských fondů pak na www.optak.cz.

Kdo může být výjimečnou podnikatelkou

Kategorii Výjimečná podnikatelka si i letos vzala pod svou patronaci ČSOB. Partnerem kategorie Výjimečná podnikatelka je banka už poněkolikáté. Hodnotí v ní působení dané ženy na celou společnost nebo trh bez ohledu na velikost firmy či počet zaměstnanců a zohledňuje inovativní, sociální, environmentální i další aspekty činnosti.

Nelehká období, kterými musela řada podnikatelů a podnikatelek v posledních letech projít, mohou být nakonec příležitostí. Třeba ke změně byznysu, inovacím či úsporným řešením. Právě schopnost umět vhodně a včas zareagovat, dokázat se s nastalou situací dobře vypořádat a přizpůsobit se, ukazuje, kdo je opravdu výjimečný,“ sděluje ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB Martin Pěchouček.

Počet žen v byznysu stále stoupá. „My jsme moc rádi, že jim jako banka můžeme pomáhat. V ČSOB jsme vždy připraveni je v jejich aktivitách podpořit a zprostředkovat jim financování nebo různé dotace. Vidíme, že se českým podnikatelkám daří, a to nejen v České republice, ale mnohým i v zahraničí, a přejeme jim i do budoucna mnoho úspěchů nejen v jejich podnikání,“ doplňuje Martin Pěchouček.

Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předá opět Eva Komárková, majitelka významné výrobní společnosti IN-EKO TEAM, která se stala patronkou této kategorie s hastagem #holkazfabriky

Jaké parametry má podle ní splňovat firma hodnocená v kategorii výrobní firma? „Firma by měla nejen vykazovat vysokou míru kvality výroby a schopnost adaptovat se na měnící se tržní podmínky, ale také silný závazek k inovacím a udržitelnosti. Klíčové jsou i její schopnosti v oblasti zaměstnanecké spokojenosti a společenské odpovědnosti. Musí jít o společnost, která nejen dosahuje dobrých a stabilních ekonomických výsledků, ale také přispívá k rozvoji svého oboru a regionu, ve kterém působí,“ prozrazuje Eva Komárková, majitelka IN-EKO TEAM.

Kudy vede cesta k udržení konkurenceschopnosti?

O tom, která z dam získá prvenství v kategorii Cena za digitální transformaci, rozhodne hlavní partner Ocenění Českých Podnikatelek, společnost Microsoft.

Digitální transformace je v současnosti pro podniky nutností, aby si udržely náskok v rychle se měnícím a konkurenčním světě. Rychle se rozvíjející umělá inteligence jim navíc může pomoci optimalizovat, vylepšovat a inovovat jejich procesy, produkty a služby.

Potvrzuje to i náš poslední průzkum Work Trend Index, podle kterého je 79 procent vedoucích pracovníků přesvědčeno, že jejich společnost musí zavést umělou inteligenci, aby si udržela konkurenceschopnost. Bohužel 60 % organizací postrádá plán a vizi pro její zavedení. Jsme přesvědčeni, že právě ženy podnikatelky jsou pro digitální transformaci a inovace klíčové. Přinášejí rozmanitost a talent, které mohou být přínosem pro digitální ekosystém a společnost,“ říká Martin Hruška, ředitel pro malé a střední firmy a partnery společnosti Microsoft.

Auditorem projektu i patronem kategorie Cena za výjimečný růst se opět stala společnost ECOVIS FACTA, poskytující komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství.

Snažíme se naučit firmy rozumět číslům a chápat souvislosti. Naše práce není jen o prezentaci číselných údajů, ale také o vysvětlení, co tato čísla znamenají v kontextu podnikání a jaké důsledky mohou mít pro budoucí rozhodování firmy. Hodnotit budeme podle několika parametrů. Samozřejmě jsou důležité finanční ukazatele, jako jsou růst tržeb, ziskovost nebo efektivita nákladů. Nicméně, důležitou roli hrají také další faktory, jako je například inovační schopnost firmy, kvalita řízení, udržitelnost a sociální odpovědnost, stejně jako schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám,“ shrnuje Simona Fialová, partner společnosti ECOVIS FACTA.

Hodnocení je podle ní komplexní, aby získali ucelený obraz o výkonnosti a potenciálu firmy. Simona Fialová věří, že úspěch není jen otázkou čísel, ale také otázkou strategie, vedení a schopnosti reagovat na výzvy.

Ani letos nebudou chybět kategorie Cena za odpovědné podnikání, Cena za inovativní řešení a Cena pro nejzajímavější franšízu, neboť franchising je podnikání, které má jako každé jiné svá pozitiva, ale také rizika. Pořadatelé projektu tak chtějí podpořit ženy, které jsou schopny na základě franšízingového systému skvěle rozvíjet byznysový model nebo jej samy vytvořit a poskytnout tím příležitost dalším podnikatelům.

Přihlašujte se do září

Přihlášky do projektu mohou majitelky společností podávat do 26. září 2024. Jména vítězek jednotlivých kategorií budou zveřejněna 28. listopadu 2024.

České podnikatelky neustále potvrzují svou sílu, pracovitost, schopnost inovovat a nevzdávat se. „Ráda bych proto ještě jednou vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění Českých Podnikatelek se přihlásily,“ říká na závěr zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Více informací a registrace do projektu naleznete na Ocenění Českých Podnikatelek

Foto: Pexels
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze