Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceTiskové zprávy

Program spravedlivá transformace nabízí finance na rozvoj škol v uhelných krajích

Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. O příspěvek mohou žádat základní a střední školy z Karlovarského a Moravskoslezského kraje a pro střední školy z Ústeckého kraje, pro které je dohromady nachystáno téměř jedna a půl miliardy korun. Příjem žádostí startuje právě dnes.

„Investice do digitalizace a vzdělávání jsou důležitou součástí Operačního programu Spravedlivá transformace. Proto nabízíme základním a středním školám možnost požádat si o dotaci na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu. V rámci výzvy Konektivita mohou školy také zaplatit například počítače nebo tablety, a to až do výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva Odborné učebny ve středních školách nabízí dotace na stavbu, stavební úpravy nebo nákup vybavení pro odborné učebny, jako jsou chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny,“ vypočítává náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pro každý kraj jsou vypsány samostatné tematické výzvy na každou oblast zvlášť. Příjem žádostí startuje 15. února, více viz letáky shrnující základní informace o výzvách v příloze. Podporu je možné čerpat do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

„Výzvy tematicky navazují na program IROP, ze kterého byly v minulosti obdobné aktivity financovány. Žadatelé jistě ocení, že mohou podat jednu žádost pro více škol. Zároveň ale platí podmínka, že podpořené projekty musí být zahrnuty v Místních nebo Krajských akčních plánech,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádat mohou jak školské právnické osoby definované školským zákonem, tak obce nebo kraje a jimi zřízené organizace nebo neziskové organizace (s podmínkou působení minimálně 2 roky ve vzdělávání), stejně jako církve a organizační složky státu. Pro žadatele o dotace jsme dopředu pořádali dva webináře za účasti zástupců MŽP a SFŽP ČR. Více informací také na www.opst.cz.

Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace je pomoci uhelným regionům řešit dopady spojené s proměnou energetiky a plněním klimatických cílů, a to jak v sociální, hospodářské, tak i environmentální oblasti. Program financuje evropský Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem v září 2022. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými kraji. Ty si mezi sebou v průběhu trvání programu rozdělí částku kolem čtyřiceti jedna miliard korun na různé typy transformačních projektů.

Foto: MŽP
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze