Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinanceTiskové zprávy

  Rada pro fondy EU projednala čerpání evropských peněz

  V pondělí 13. března se v Praze konalo jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni. Představitelé Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR společně se zástupci odpovědných ministerstev a partnery projednali aktuální stav čerpání evropských zdrojů. 

  Vyjednaná výše prostředků pro ČR z evropských fondů pro rozvoj regionů, jejich konkurenceschopnosti a na zkvalitnění života všech občanů činí za aktuální dvě období téměř 1,2 bilionu korun. Na závěr jednání účastníci zhodnotili úspěchy českého předsednictví v Radě EU v oblasti politiky soudržnosti.

  „Ačkoliv se naše předsednictví muselo přizpůsobit neočekávané válečné situaci na Ukrajině a také nastoupivší energetické krizi, převážila solidarita a potřeba reagovat rychle. Ještě za našeho působení v předsednické pozici se tak podařilo projednat a schválit původně neplánované změny legislativy, které pomohly zachránit projekty dotčené aktuální nelehkou situací. V oblasti politiky soudržnosti jsme dále dosáhli svého cíle, tj. přijetí závěrů Rady o politice soudržnosti, které byly oceněny coby možné vodítko pro Evropskou komisi při přípravě budoucího programového období 2028+,“ uvedla Kateřina Neveselá, pověřená vrchní ředitelka sekce koordinace fondů EU, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu.

  Do konce roku 2023 musí být dokončeny poslední projekty podpořené v rámci období 2014–2020. K 28. únoru 2023 bylo příjemcům proplaceno 570 miliard korun, tj. 87,7 % celkové vyčleněné částky, nejvyšší podíl proplacených prostředků vzhledem k celkovému finančnímu objemu programu vykázal OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Právní akty o poskytnutí podpory byly vydány v celkové výši 715,8 miliard korun, což o 10 % převyšuje celkovou částku, kterou má Česká republika v tomto programovém období k dispozici. Toto plánované „přezávazkování“ zamezuje riziku, že by na konci období nebyly vyčerpány všechny přidělené finance, které činily 650 miliard korun.

  V novém programovém období 2021–2027 byly do konce února 2023 v rámci vyhlášených výzev zaregistrovány žádosti o podporu ve výši 164,5 miliard korun, což činí 32,7 % celkové vyčleněné částky. Nejvyšší podíl zaregistrovaných finančních prostředků k celkovému objemu programu vykázal OP Jan Amos Komenský (64,5 %). K 28. únoru 2023 byly vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 20 miliard korun, tj. 4 % celkové částky vyhrazené pro toto programového období. Úspěšně probíhají i platby příjemcům, kterým již bylo proplaceno 5,5 miliard korun.

  České předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhé polovině roku 2022 mobilizovalo solidaritu uvnitř EU a v zájmu urychleného řešení negativních dopadů ruské agrese na Ukrajině úspěšně dojednalo schválení změn v nařízeních k politice soudržnosti, tzv. FAST-CARE a ENI-CBC (zaměřené na přeshraniční programy).  

  Výstupy uskutečněných jednání o budoucnosti kohezní politiky od expertní po formální ministerskou úroveň byly završeny přijetím závěrů Rady o politice soudržnosti na jednání Rady pro obecné záležitosti, čímž byl položen základ pro další diskuze o jejím budoucím směřování. Na výsledky CZ PRES v této oblasti bude chtít MMR navázat v nadcházejícím českém předsednictví zemí V4.

  Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze