Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceTiskové zprávy

Rada pro fondy EU projednala čerpání evropských peněz

V pondělí 13. března se v Praze konalo jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni. Představitelé Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR společně se zástupci odpovědných ministerstev a partnery projednali aktuální stav čerpání evropských zdrojů. 

Vyjednaná výše prostředků pro ČR z evropských fondů pro rozvoj regionů, jejich konkurenceschopnosti a na zkvalitnění života všech občanů činí za aktuální dvě období téměř 1,2 bilionu korun. Na závěr jednání účastníci zhodnotili úspěchy českého předsednictví v Radě EU v oblasti politiky soudržnosti.

„Ačkoliv se naše předsednictví muselo přizpůsobit neočekávané válečné situaci na Ukrajině a také nastoupivší energetické krizi, převážila solidarita a potřeba reagovat rychle. Ještě za našeho působení v předsednické pozici se tak podařilo projednat a schválit původně neplánované změny legislativy, které pomohly zachránit projekty dotčené aktuální nelehkou situací. V oblasti politiky soudržnosti jsme dále dosáhli svého cíle, tj. přijetí závěrů Rady o politice soudržnosti, které byly oceněny coby možné vodítko pro Evropskou komisi při přípravě budoucího programového období 2028+,“ uvedla Kateřina Neveselá, pověřená vrchní ředitelka sekce koordinace fondů EU, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu.

Do konce roku 2023 musí být dokončeny poslední projekty podpořené v rámci období 2014–2020. K 28. únoru 2023 bylo příjemcům proplaceno 570 miliard korun, tj. 87,7 % celkové vyčleněné částky, nejvyšší podíl proplacených prostředků vzhledem k celkovému finančnímu objemu programu vykázal OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Právní akty o poskytnutí podpory byly vydány v celkové výši 715,8 miliard korun, což o 10 % převyšuje celkovou částku, kterou má Česká republika v tomto programovém období k dispozici. Toto plánované „přezávazkování“ zamezuje riziku, že by na konci období nebyly vyčerpány všechny přidělené finance, které činily 650 miliard korun.

V novém programovém období 2021–2027 byly do konce února 2023 v rámci vyhlášených výzev zaregistrovány žádosti o podporu ve výši 164,5 miliard korun, což činí 32,7 % celkové vyčleněné částky. Nejvyšší podíl zaregistrovaných finančních prostředků k celkovému objemu programu vykázal OP Jan Amos Komenský (64,5 %). K 28. únoru 2023 byly vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 20 miliard korun, tj. 4 % celkové částky vyhrazené pro toto programového období. Úspěšně probíhají i platby příjemcům, kterým již bylo proplaceno 5,5 miliard korun.

České předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhé polovině roku 2022 mobilizovalo solidaritu uvnitř EU a v zájmu urychleného řešení negativních dopadů ruské agrese na Ukrajině úspěšně dojednalo schválení změn v nařízeních k politice soudržnosti, tzv. FAST-CARE a ENI-CBC (zaměřené na přeshraniční programy).  

Výstupy uskutečněných jednání o budoucnosti kohezní politiky od expertní po formální ministerskou úroveň byly završeny přijetím závěrů Rady o politice soudržnosti na jednání Rady pro obecné záležitosti, čímž byl položen základ pro další diskuze o jejím budoucím směřování. Na výsledky CZ PRES v této oblasti bude chtít MMR navázat v nadcházejícím českém předsednictví zemí V4.

Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze