Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

ITŠkolstvíTiskové zprávy

VŠPJ a Gordic podporují vzdělanostní ekonomiku na Vysočině

Image

Na konci dubna 2024 uzavřely v Jihlavě společnost Gordic a Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) smlouvu o strategickém partnerství, která prohlubuje dosavadní dlouhodobou spolupráci zejména v klíčových oblastech rozvoje vysoké školy. Smlouvu svým podpisem stvrdili Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel společnosti Gordic, a rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

VŠPJ byla první veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice a stále zůstává jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia zde navštěvuje přes 2 000 studentů. Gordic je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů, jehož produktové portfolio a služby zahrnují informační systémy určené pro veřejnou správu, včetně uznávané platformy GINIS, kterou využívá více než 6 000 organizací veřejné správy.

Smluvní strany si přislíbily vzájemnou spolupráci a aktivní podíl na rozvoji pracovišť VŠPJ, aktualizaci výuky, vytváření a rozvoji synergií v místní územní působnosti a obecné podpoře činností, které zvyšují prestiž školy a zájem uchazečů o studium. Společnost se dále zavázala, že se bude aktivně zapojovat do identifikace atraktivních témat studentských prací a podílet se na jejich řešení a že se bude věnovat činnostem vedoucím ke zvyšování povědomí o kvalitě studia a výzkumu na VŠPJ v odborné komunitě i mezi širokou veřejností.

Společnost dlouhodobě podporuje vzdělávání na VŠPJ, účastní se odborných konferencí, sponzoruje studentské soutěže a zajišťuje odborníky pro výuku na škole. Vzdělávání bylo vždy pro generálního ředitele Jaromíra Řezáče prioritou: „Úroveň a kvalita vzdělání zásadním způsobem ovlivňuje život každého jednotlivce i kvalitu života v regionu jako celku. Vysoká škola polytechnická již 20 let výrazným způsobem přispívá ke zvyšování vzdělání a odbornosti lidí na Vysočině v mnoha důležitých oborech, a za to jí patří velké poděkování.“

„Partnerstvím se rozumí dlouhodobá spolupráce formalizovaná smlouvou, přičemž nejvyšší formou tohoto partnerství je právě strategické partnerství, které jsme uzavřeli s firmou Gordic. Velice si vzájemné spolupráce cením a věřím, že tato smlouva povede k dalšímu vzájemnému prohloubení našich vztahů,“ uvádí rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

„Strategickým partnerům nabízíme řadu výhod, které z tohoto typu partnerství plynou. Jedná se například o prioritní právo výběru témat studentských prací, možnosti prezentace partnera v budově školy a při významných akcích pořádaných VŠPJ nebo i možnosti zapojení do projektových záměrů VŠPJ. My od nich pak očekáváme významný přínos v aktualizaci naší výuky, řešení reálných praktických zadání našimi studenty, poskytování odborníků do praktické výuky a v neposlední řadě výzkumnou spolupráci s nadstandardními výsledky,“ vysvětluje koncept strategického partnerství rektor Zdeněk Horák.

Vzájemně si organizace mohou být nápomocné i v jiných oblastech. Řada produktů a služeb vyvíjených firmou je pro interní potřeby vysokých škol zajímavá. Především se jedná o spisovou službu, řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo využití průmyslového blockchainu (Diplomachain), který zabraňuje falšování důležitých dokumentů, diplomů či certifikátů a který je již nyní implementován ve spisové službě GINIS.

Ve stejný den podepsala strategické partnerství s VŠPJ také firma Optokon. Společně se společností Gordic nabízí vysokým školám komplexní pomoc v oblasti řešení kybernetické bezpečnosti a plnění náročných požadavků vyplývajících z evropské bezpečnostní směrnice NIS2.

Foto a Zdroj: Gordic

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze