Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Chytré městoTiskové zprávy

  Zaškolení ohledně jednotného standardu územních plánů

  V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

  Jednotný standard představuje požadavky na uspořádání elektronických dat územně plánovacích dokumentací a na grafické vyjádření jejich vybraných jevů. Cílem je umožnit prezentaci a sdílení územně plánovacích dokumentací v národním geoportálu územního plánování, zajistit jejich lepší srozumitelnost, kontrolovatelnost a koordinaci, využít data pro analytickou činnost a zajistit plnění požadavků směrnice INSPIRE z hlediska poskytování údajů o plánovaném využití území.

  Povinnost zpracování a odevzdání územně plánovacích dokumentací v jednotném standardu je ve stavebním zákoně zakotvena od března 2020. Podrobnosti jednotného standardu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. a s ní související vyhláška č. 501/2006 Sb., obě novelizované vyhláškou č. 418/2022 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Přechodná ustanovení určují, zda je nutné pořizované územní plány a jejich změny převést do jednotného standardu. Zároveň stanoví, že při první změně územního plánu, jejíž pořizování bude zahájeno po konci roku 2022, je nutné uvést celý územní plán do souladu s požadavky jednotného standardu.

  Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály k jednotnému standardu. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud ani po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek nebudou některé otázky objasněny, je možno zaslat dotaz na e‑mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

  Převedení územních plánů do jednotného standardu je podporováno dotačními tituly. Pro obce s počtem obyvatel nad 5000 lze využít Integrovaný regionální operační program (IROP), ve kterém je na převedení územních plánů do jednotného standardu připraveno celkem 600 mil. Kč. Podle kraje, ve kterém se obec nachází, lze využít buď výzvu 75. nebo 76. Obě byly vyhlášeny 31. 1. 2023, příjem žádostí byl zahájen 28. 2. 2023.

  Pro přípravu projektů s využitím dotace z IROP je možné využít Konzultační servis IROP. Obce s počtem obyvatel do 5000 včetně mohou využít dotaci z národního programu, ve kterém by mělo být letos dostupných 90 mil. Kč. První aktivita z tohoto programu podporuje zpracování nových územních plánů v jednotném standardu, druhá aktivita je zaměřena na změny, kterými jsou územní plány převáděny do jednotného standardu.

  Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze