Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Tiskové zprávyŽivotní prostředí

Závazky k emisím pro rok 2020 byly bez výjimky splněny

Dnes vláda schválila aktualizaci Národního programu snižování emisí ČR (NPSE). Tento strategický dokument, ukotvený zákonem o ochraně ovzduší, dosáhnout snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice, a především zajistit splnění národních závazků ke snížení emisí, které stanovila pro roky 2025 a 2030 jmenovaná směrnice určuje postup státu při snižování množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší jako je oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (s výjimkou metanu) a prachové částice PM2,5.

NPSE se zpravidla aktualizuje každé čtyři roky a vždy staví především na národní emisní projekci zpracovávané Českým hydrometeorologickým ústavem. Ta modeluje budoucí vývoj emisí některých znečišťujících látek. Na základě takového modelu je pak možné posoudit, zda není ohroženo splnění národních závazků ke snížení emisí výše uvedených znečišťujících látek, které Česku uložila pro roky 2020, 2025 a 2030 evropská legislativa. V takovém případě by nutné přijmout nová opatření k eliminaci tohoto rizika.

Program podává přehled o vývoji jak emisí znečišťujících látek od roku 2005 tak o vývoji kvality ovzduší v období 2016–2021 na území České republiky. Z dokumentu jasně vyplývá, že národní závazky stanovené pro rok 2020 byly bez výjimky splněny. Emise stanovených znečišťujících látek se dlouhodobě snižují. U některých znečišťujících látek je tento trend velmi výrazný, u suspendovaných částice PM2,5 a amoniaku je ale pokles pozvolný nebo jen mírný. Emisní projekce ukázala, že by měly být splněny i cíle snížení emisí pro roky 2025 a 2030. Je v něm také zhodnoceno průběžné a budoucí plnění národních závazků ke snížení emisí. Pozornost bude v následujících letech třeba věnovat emisím amoniaku, znečišťující látce pocházející z naprosté většiny ze sektoru zemědělství. Jejich projektované budoucí množství pro rok 2030 se totiž takřka rovná výši národního emisního závazku. Prioritním sektorem zůstává vzhledem ke svému velkému vlivu na emise i na kvalitu ovzduší také „lokální vytápění domácností“. Opatření jako jsou kotlíkové dotace nebo výměna kotlů skrze Novou zelenou úsporám největší efekty pro zlepšení ovzduší.

K návrhu aktualizace proběhla veřejná konzultace. V rámci mezistátních konzultací byl návrh aktualizace programu zaslán k vyjádření také okolním státům, které žádné připomínky neuplatnily. Aktualizace národního programu bude nyní ohlášena Evropské komisi. 

Další pravidelná aktualizace Národního programu snižování emisí je plánována na rok 2027.

Foto a Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze