Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

OdpadyTiskové zprávy

Zpětný odběr v obcích: rovné podmínky pro všechny

Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v § 16 odst. 1 zakazuje exkluzivitu zpětného odběru v obcích. Uvádí, že výrobce (kolektivní systém) a obec „[m]ohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí.“ Touto smlouvou však „[n]esmí být sjednáno výhradní právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro určité výrobce či výrobky s ukončenou životností…“, a to jak v oblasti vybraných výrobků, tak také výrobců, potažmo kolektivních systémů. V souladu se zákonem tak nově musí obce brát ohled na rovné podmínky pro všechny, tedy i pro všechny výrobce a všechny kolektivní systémy.
Dlouholetou problematiku zpětného odběru formou monopolní, resp. oligopolní výhody pro některé ze smluvních partnerů obecních odpadových systémů naplno odkryla loňská letní kauza, kdy jeden z kolektivních systémů z vlastního rozhodnutí a navzdory platné legislativě přestal ze sběrných dvorů svážet zpětně odebraná odpadní elektrozařízení jedné konkrétní značky.
I když tato situace rozpoutala nejednu diskusi, přesto s sebou přinesla dva zásadní poznatky. Jednak, že některé kolektivní systémy si sběrné dvory obcí, vybudované za obecní prostředky, skutečně přivlastňovaly, a tím, že je dlouhodobě neoprávněně vydávaly za své, měly zajištěnu nepřekonatelnou exkluzivitu zpětného odběru formou monopolní, resp. oligopolní výhody. Uvedené nastavení je však neprospěšné jak pro obce, tak zejména pro jejich občany, protože jak se vloni v létě ukázalo, tato výhoda kolektivního systému znamenala pro obce nakonec zcela zásadní nevýhodu.
Druhým poznáním je pak skutečnost, jakými způsoby dané obce přistupovaly k eliminaci rizik a zajištění dlouhodobě udržitelných zpětných odběrů, resp. jak moc se nechávaly/nechávají ovládat svými dosavadními partnery. V každém případě však platí, že je třeba v souladu se zákonem brát ohled na rovné podmínky pro všechny, tedy i pro všechny výrobce a všechny kolektivní systémy. Navíc spolupráce s vícero kolektivními systémy může zajistit efektivní připravenost a odolnost obcí stavům obdobným létu roku 2020.
Pro obce je co nejnižší míra rizika důležitým prvkem pro zajištění stabilních, dlouhodobě udržitelných a plně funkčních služeb pro občany. Historie ukazuje, že tržní vývoj přináší neočekávané situace. Proto kvalitní riziková analýza a aktivní řízení rizik mohou obcím přinést tolik potřebný klid a jistotu. Řešení jakékoli problematiky prostřednictvím více osvědčených partnerů, na které se lze spolehnout, přinese smysluplné snížení rizika výpadku kteréhokoli z nich. A tím současně zabezpečí nejen udržitelné služby, ale zejména eliminuje případné výpadky finančních příspěvků do provozních rozpočtů v případě neočekávaných událostí. Tento přístup se netýká jen korporátní sféry, ale i státní správy a samosprávy, tedy i obcí.
Je tedy plně na rozhodnutí obcí, jak se svými sběrnými dvory naloží a jaké riziko jsou při zajišťování služeb pro občany ochotny připustit. Kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. je připravený právě takový přístup obcím nabídnout a zajistit jim skutečnou možnost volby, a to jak při běžné agendě, tak v případě neočekávaných či krizových situací. Směrem k samosprávám REMA přináší dlouhodobě osvědčený přístup, kdy nemusí být v obcích nutně číslem jedna, ale rozhodně může být kvalitní jistotou pro rizikové situace, tedy pojistkou pro případ vzniku problémů se subjekty, se kterými obce dlouhodobě spolupracují.
David Vandrovec
REMA Systém, a.s.
 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze