Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinanceŠkolstvíTiskové zprávy

  Zpráva o rozpočtovém hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

  Hospodaření obcí a krajů bylo v roce 2020 poznamenané epidemiologickou situací výskytu onemocnění covid-19, která se promítala do přijatých vládních opatření, jejichž cílem bylo zamezit šíření této nákazy, a tedy do fungování celé společnosti.

  Na příjmové straně územních rozpočtů došlo ve srovnání s rokem 2019 k růstu příjmů o 5,4 %, za kterým stojí především zvýšení transferů, a to o 21,8 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v části daňových příjmů, které klesly o 5,8 %.

  Výdajová strana rozpočtu zaznamenala ve srovnání s loňským rokem také nárůst, kdy celkové konsolidované výdaje se zvýšily o 8,9 %. Za zvýšením stojí především zvýšení běžných výdajů (zvýšení o 8,7 %) a hlavně neinvestičních transferů, které se zvýšily o 12,2 %.

  K 31. 12. 2020 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 626,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 612,2 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 14,0 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 32,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 49,8 mld. Kč. Přebytek hospodaření byl ve srovnání s rokem 2019, kdy činil 31,7 mld. Kč, nižší o 17,7 mld. Kč.

  Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 352,6 mld. Kč, proti předchozímu roku se snížily o 16,8 mld. Kč. Pokles byl zaznamenán především v části daňových příjmů, které dosáhly 301,6 mld. Kč, což bylo o 18,6 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy vzrostly o 1,8 mld. Kč a dosáhly 43,8 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly vyšší o 0,1 mld. Kč (činily 7,2 mld. Kč).

  Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 273,7 mld. Kč, proti minulému roku byly vyšší o 49,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 233,4 mld. Kč, což bylo o 40,8 mld. Kč více. Na zvýšení se podílely zejména transfery poskytované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 160,1 mld. Kč (proti srovnatelnému období došlo k růstu o 17,3 mld. Kč) a z kapitoly Všeobecná pokladní správa, která poskytla prostředky v celkové výši 18,2 mld. Kč (o 15,9 mld. Kč více). Snížení daňových příjmů obcí v souvislosti s epidemiologickou situací bylo právě kompenzováno jednorázovým příspěvkem obcím poskytovaným z kapitoly Všeobecná pokladní správa, který byl ve výši 13,4 mld. Kč, přičemž pokles sdílených daní dle zákona č.243/2000 Sb. byl ve výši 12,3 mld. Kč (o 5,5 % méně).A

  Objem přijatých investičních transferů dosáhl 40,3 mld. Kč, proti roku 2019 byl vyšší o 8,2 mld. Kč. Růst souvisel především s přijatými transfery z kapitoly Ministerstvo dopravy ve výši 2,2 mld. Kč, které byly určeny na pořízení a realizaci železničních kolejových vozidel a proti loňskému roku byly vyšší o 2,2 mld. Kč. Dále s prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, které se týkaly převážně akcí financovaných z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 3,3 mld. Kč. Jednalo se o akce zaměřené na regionální školství, jejichž cílem je rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, které zřizují malé obce do 3 tis. obyvatel. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 % nákladů na investiční akci do výše 20 mil. Kč. Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,0 mld. Kč vyšší. Dále růst uvolněných prostředků souvisel s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, kdy z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 14,4 mld. Kč, tedy o 0,7 mld. Kč více nežli v předchozím roce.

  Běžné výdaje územních rozpočtů činily 476,6 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 38,1 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 26,1 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví dopravy. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,2 mld. Kč). Kapitálové výdaje byly vyšší o 11,8 mld. Kč a dosáhly úrovně 135,6 mld. Kč.

  Stav peněžních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 (bez příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi) činil v souhrnu 229,8 mld. Kč, znamená to meziroční zvýšení o 23,3 mld. Kč.

  Další informace najdete ZDE

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze