Tři otázky PRO Oldřicha Vávru

Publikováno: 28. 5. 2020Cca 3.6 min četbyKategorie: Obory, Školství
SDÍLET

Oldřich Vávra je starostou obce Tupesy. Ve Sdružení místních samospráv ČR se jako předseda Pracovní skupiny pro školství a sport dlouhodobě věnuje problematice regionálního školství.

Města a obce jsou zřizovateli celkem 8 043 škol a školských zařízení v oblasti předškolního a školního vzdělávání. Materiální zabezpečení škol a někde i podíl na mzdách představuje v menších obcích 15–25 procent rozpočtu obce. V současné době pandemie nemoci Covid-19 se situace ve školství výrazně změnila. Vzniklé problémy, na které nebyly připraveny, řeší obce jako zřizovatelé škol, ředitelé škol i učitelé a v nezanedbatelné míře i rodiče.

Jakým největším problémům čelí starostové, školy i samotní učitelé?

Dlouhou dobu to byl nedostatek informací a jejich časté změny, a to nejenom v oblasti školství. Velkým tématem je otevření škol a přijímací řízení. Řada škol je naplněna na maximální kapacity a přijímací řízení na víceletá gymnázia mění počty žáků. Problémy jsou s (ne) fungováním pedagogických center atd. Řada ředitelů se zřizovateli řešila problematiku pracovněprávních vztahů a zaměstnání nepedagogických pracovníků. S otevřením škol přijdou pro školy a zřizovatele nové povinnosti a náklady spojené s organizačními opatřeními, dezinfekcí a podobně. Samostatným tématem je otevření mateřských školek a školní stravování.

Jak dostatečně zabezpečit výuku učiteli či asistenty a současně splnit materiální, technické i organizační podmínky, které jsou předpokladem online výuky na dálku?

Podle naší znalosti jsou velké rozdíly jak mezi školami, pokud jde o vybavení materiální, softwarové, tak znalostí u učitelů. Obrovské rozdíly jsou v materiálním vybavení žáků a jednotlivých území. Rychlý, stabilní a dostatečně propustný internet, který umožní online výuku například 20 žáků není vůbec samozřejmostí. Současná krize tak z mého pohledu ukázala řadu výzev, na které je třeba se zaměřit, protože je vidět, že situace se může snadno opakovat. Ukázalo se, že učitelé jsou schopni rychlé reakce a za krátký čas v naprosto improvizovaných podmínkách skvěle pracovali, za to jim patří velký dík.

Koncem května půjde do základních škol jen část žáků, ostatní by se měli učit z domova. Jak budou tuhle situaci v praxi zvládat samotné školy?

Nedokážu odpovědět globálně za všechny. Zásadní pro fungování školy je pozice ředitele nebo ředitelky, a pokud Ministerstvo školství ponechá ředitelům dostatečný prostor na to, aby mohli reagovat se znalostí své školy a svého prostředí, jsem přesvědčen, že každý ředitel a učitel nebo paní učitelka udělají maximum možného. Cílem všech určitě bude více se orientovat na výuku než na hlídání dětí a doufám, že pokyny spojené s otevřením škol ze strany ministerstva to ředitelům umožní. V každém případě je to stále mimořádná situace a určitě nelze očekávat, že by učitelé zvládali stejně jako dosud připravovat online výuku a současně učit prezenčně.

 

Autor: Zuzana Pacinová

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější