TVIP – konference Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

Publikováno: 28. 9. 2021Cca 1.2 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy
SDÍLET

Konference zaměřená na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii a na praktické otázky rizikového managementu souvisejících mj. s chodem měst a obcí, se uskuteční ve dnech 19. – 21. října v Hustopečích u Brna. Účastníci mohou navštívit dvě paralelně probíhající akce: Symposium Odpadové fórum a konference APROCHEM.

Symposium Odpadové fórum se zaměří na aktuální výzkum v oblasti odpadů, odpadních vod, ovzduší v duchu principů oběhového hospodářství. V rámci odborného programu zazní přednášky zaměřené na využití komunálního odpadu, odstraňování fosforu na ČOV atd. Speciální sekcí budou radioaktivní odpady.

APROCHEM hledá poučení z kauz – Bečva, Vrbětice, covid pandemie. A také jak je to s dlouhodobějšími riziky změny klimatu a krajiny a environmentem souvisejících havárií. Zazní přednášky o ochraně osob při haváriích, nešvarech legislativních novelizací, potřebě úpravy legislativy rizikového managementu, hodnocení environmentálních rizik, otázkách kvality studií HAZOP.

Zdroj: www.tvip.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější