Ústecký kraj se stal Krajem paměti národa

Publikováno: 11. 6. 2021Cca 2.5 min četbyKategorie: Kraj Vysočina, Kraje, Soutěže
SDÍLET

Ústecký kraj a nezisková organizace Post Bellum, jejímž hlavním cílem je zachování vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20. století, se staly partnery. Ústecký kraj a Post Bellum, z. ú, podpisem memoranda deklarují společnou snahu podporovat výchovu mládeže a aktivity vedoucí k rozvoji jejich všeobecného historického přehledu. Tímto aktem se Ústecký kraj stal partnerem Paměti národa v Severních Čechách a získal statut „Kraj paměti národa“.
„Naše historie je plná silných okamžiků, které je potřeba si připomínat. Abychom se dokázali z minulosti poučit, musíme si ji pamatovat. Svědectví pamětníků je proto nutné zachovat v co největším měřítku. Jejich vzpomínky jsou pro další generace klíčem k minulosti, ale i budoucnosti,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller po podpisu memoranda. Společně s ním memorandum podepsal Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum. Této významné události se zúčastnil také náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák, ředitelka severočeské pobočky Paměti národa Michaela Pavlátová a tajemník kolegia Paměti národa Martin Kroupa.
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků na klíčové momenty 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že by pamětníci měli mít příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.
Stěžejním projektem organizace Post Bellum je tzv. Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných vzpomínek pamětníků a jako archiv je přístupná široké veřejnosti. Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z druhé světové války, přeživších holokaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů.
Zdroj: Ústecký kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější