V Aši byla zahájena rekonstrukce tří komunikací

Publikováno: 16. 3. 2021Cca 2.5 min četbyKategorie: Karlovarský kraj, Kraje
SDÍLET

Na Stráni, Republikánská a Údolní. To jsou názvy tří ulic, kde byla zahájena celková rekonstrukce místních komunikací. Cena díla činí předpokládaných cca 8 milionů.  Dokončení prací se předpokládá k 31. říjnu letošního roku.
Republikánská, Údolní a Na Stráni jsou na sebe navazující ulice, nacházejí se v okrajové části města, celková délka opravovaných komunikací je cca 500 metrů. Rekonstrukční práce zahrnují výstavbu nových komunikací (vozovek a chodníků), zpevněných a odstavných ploch a ploch pro umístění kontejnerů na komunální odpad. Dále půjde o úpravu nezpevněných ploch (zeleň apod.), úpravu stávajících uličních vpustí a instalaci nového dopravního značení. Součástí oprav je také kompletní výměna stožárů a kabelů veřejného osvětlení.

Další investiční akce

Druhou investiční akcí, směřovanou do silniční sítě, je křižovatka ulic Jiráskova, Okružní, Selbská a Jateční, která také projde celkovou rekonstrukcí. Zde se počítá s částkou 16,9 miliónu korun (cena je bez DPH). Dokončení a předání díla proběhne dle smlouvy k 30. 9. 2021.
Rekonstrukce této křižovatky je dlouhodobě jednou z priorit. Část nákladů, zhruba ve výši jedné čtvrtiny, pokryje evropská dotace, určená na opravy komunikací. Největším problémem křižovatky, do níž ústí frekventované ulice Okružní a Selbská, které jsou výpadovkou na hraniční přechod Aš – Selb, je její nepřehlednost. Nebezpečná je i pro chodce, zejména pro děti, docházející do nedaleké základní školy.
V rámci rekonstrukčních prací budou kromě samotných vozovek vybudovány nové a opraveny stávající chodníky, plánuje se přechod pro chodce přes železniční trať, budou zde nová místa pro přecházení. Počítáno je s novým veřejným osvětlením, dvěma novými autobusovými zálivy a dalšími úpravami, které by měly výrazně zlepšit rozhledové poměry a tím i přehlednost křižovatky. Prioritou je přitom zejména zvýšení bezpečnosti chodců, ale také bezpečnější průjezd vozidel místem, kde působí celá řada negativních vlivů.
Zdroj: www.mestoas.cz
 

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější