V Litoměřicích nahrazují ve větší míře spalování uhlí biomasou 

Publikováno: 19. 5. 2021Cca 2.6 min četbyKategorie: Kraje, Ústecký kraj, Životní prostředí
SDÍLET

Firma Energie Holding a.s., která město Litoměřice zásobuje teplem, hodlá do konce roku 2021 výrazně omezit spalování hnědého uhlí a nahradit ho biomasou v podobě dřevní štěpky. Pro Litoměřice jde o významný krok z hlediska zlepšování čistoty ovzduší.
Informaci potvrdil na jednání se zástupci odboru životního prostředí (OŽP) městského úřadu místopředseda představenstva společnosti Libor Hrnčiřík. „Pokud nám záměr povolí Česká inspekce životního prostředí, mohl by se ještě letos podíl biomasy pro výrobu tepla přiblížit stu procentům. Jeden kotel na uhlí bychom stále využívali jako záložní a také v případě velmi chladného období,“ sdělil Libor Hrnčiřík.
Dřevní štěpku začala firma spalovat v roce 2019. V roce 2020 činil poměr spalování 65 % uhlí a 35 % biomasy. Nyní jsou na toto palivo vyčleněny dva ze čtyř kotlů. „Oproti roku 2017 se dnes do ovzduší dostává 10x méně síry v podobě oxidu siřičitého,“ vyzdvihl pozitivní dopad na životní prostředí Libor Hrnčiřík.
Další dobrou zprávou je nedávná výstavba nové špičkové a záložní plynové kotelny s výměníkovou stanicí v ulici Havlíčkova (vedle restaurace V Limbu), která je součástí postupné modernizace tepelných zdrojů. Tato moderní nízkoemisní kotelna má společně s plánovaným geotermálním zdrojem energie a novým energetickým mixem zdrojů do budoucna nahradit stávající uhelné kotle. V současnosti plynová kotelna slouží jako záloha a také pro vykrývání špiček v odběrech tepla, na které stávající „uhelná“ výtopna nedokáže dostatečně rychle reagovat. „Díky nové plynové kotelně nepřijdou lidé ve městě až na výjimky o teplou vodu ani v době pravidelné letní odstávky,“ upozornil Libor Hrnčiřík.
Město Litoměřice zadalo zpracování studie, která má odpovědět na otázky, co by bylo pro něj v problematice zásobování teplem nejlepší udělat do roku 2030, kdy bude ukončeno spalování uhlí. „Město již uzavřelo smlouvu s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT),“ uzavřel Pavel Gryndler.
Společnost Energie Holding a.s. bude společně s městem Litoměřice usilovat o využití geotermálního zdroje, které by mohlo být částečně financováno z dotace Modernizačního fondu EU.
Zdroj: Město Litoměřice

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější