V Ostravě skončila náročná stavba kanalizačního sběrače

Publikováno: 28. 4. 2021Cca 1.9 min četbyKategorie: Kraje, Moravskoslezský kraj, Životní prostředí
SDÍLET

Náročná a dlouho připravovaná stavba kanalizace ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích skončila po 36 měsících od jejího zahájení. Nově je sanována původní část kanalizačního sběrače B od ulice Bohumínské po Slezskoostravský hrad, dále je kanalizační řad prodloužen přes území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice až po ulici U Stavisek v Radvanicích.
Zrealizovaná stavba umožní odvést splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice.
Celkově se ve Slezské Ostravě a v Radvanicích a Bartovicích zrekonstruovalo 1559 metrů sběrače, postavilo se 5243 metrů nové sítě a vybudovalo se 101 přípojek. Následně se částečně nebo zcela obnovovaly komunikace a chodníky, jakkoliv dotčené stavbou. Zrealizovaná stavba položila základ koncepce odkanalizování jižní oblasti Slezské Ostravy i Radvanic a Bartovic. Sběrač B bude nyní odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na čerpací stanici odpadních vod v Muglinově (ČSOV Mexická). Odtamtud se přečerpávají do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice a následně odvádějí na Ústřední čistírnu odpadních vod města Ostravy. Ostatní dešťové vody se budou odlehčovat v jednotlivých odlehčovacích komorách a poté svádět do vodních toků Lučina a Ostravice. Zabrání se tak kapacitnímu přetížení čistírny, do níž by jinak přitékalo mnoho čisté dešťové vody.
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B přišly na 225,6 milionu korun bez DPH, z toho 55,3 milionu korun pokryla dotace z ministerstva financí.
Zdroj: Město Ostrava

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější