Veřejnost může připomínkovat strategii rozvoje města Zlína

Publikováno: 24. 5. 2021Cca 1.4 min četbyKategorie: Kraje, Zlínský kraj
SDÍLET

Statutární město Zlín připravilo významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“.
Nyní zve odbornou i laickou veřejnost, aby finální dokument připomínkovala. Navíc ve středu 26. května 2021 od 16 do 18 hodin se uskuteční online veřejné projednání strategie. Podrobnosti vztahující se k finální verzi Strategie obsahují tyto dokumenty. Připomínky k jednotlivým dokumentům lze vepsat do tohoto formuláře.
Strategie rozvoje bude sloužit jako nástroj pro koordinaci aktivit vedoucích k rozvoji města. Vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města i jeho příležitosti a ohrožení, stanovuje směr a cíle jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho problémů a určuje priority města do roku 2030.
Návrh finální podoby dokumentu Strategie Zlín 2030 se skládá z Hlavního dokumentu (hlavní analytická zjištění, návrhová část, implementační část) a podrobné Analytické části.
Další informace k rozvojové strategii i detaily připomínkování jsou součástí přílohy této tiskové zprávy.
Dokument ke stažení: Strategie rozvoje statutárního města Zlína – informace
Zdroj: Město Zlín

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější