Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

VodohospodářstvíŽivotní prostředí

Chytré automatické zavlažovací systémy v municipální sféře

Veřejné zelené plochy se už neobejdou bez zavlažování

Automatické zavlažovací systémy se i u nás staly standardním a nezbytným doplňkem sadových úprav v městských parcích, plochách veřejné zeleně, tramvajových zelených pásů, zeleně komerčních zón i zahrad rodinných domů. Ve velké míře se také využívají na travnatých sportovištích, a to zejména na fotbalových hřištích. Do rychle se rozrůstající rodiny automaticky zavlažovaných ploch tak přibývá ročně několik tisíc zahrad rodinných domů a až několik set fotbalových hřišť, parků a ploch veřejné zeleně.

V souvislosti se změnami klimatu se přítomnost zeleně ve městech stává naprosto nepostradatelným prvkem, který přispívá ke snižování teploty a výraznému zvýšení komfortu života. Zavlažovaná zeleň zlepšuje na plochách mikroklimatické podmínky a automatická závlaha ve svém důsledku i výrazně pomáhá k zadržení vody v oblasti.

Hospodárnost zavlažovacích systémů

V posledních letech začíná být kladen stále vyšší důraz na technologickou vyspělost budovaných systémů s akcentem na maximální efektivitu provozu, minimalizaci provozních nákladů, spotřeby vody a elektrické energie. Tento trend je samozřejmě celosvětový, a proto většina významných výrobců prvků pro zavlažovací systémy přichází na trh s výrobky a technologiemi, které umožňují výrazně efektivnější provoz těchto systémů. Používání takových nástrojů je obvykle označováno jako „Water Management“. Leaderem v této oblasti, který investuje velké částky a úsilí do moderních úsporných technologií, je americká společnost Rain Bird, největší světový výrobce zavlažovacích systémů. Firma Rain Bird vyvíjí své technologie plně podle svého sloganu „inteligentní využívání vody“, který zcela vystihuje úspornou filozofii hospodaření s vodou.

Projektování a instalace

Žádný zavlažovací systém nefunguje správně, natož pak ještě hospodárně a šetrně, bez správného projektu celého zavlažovacího systému. Špatně navržený systém znamená velmi vysoké náklady nejen na vlastní provoz, ale zejména na dodatečnou přeinstalaci. Často bývají tyto dodatečné náklady vyšší, než by byla samotná správná instalace hned od začátku. Návrh a instalace zavlažovacího systému jsou odborná záležitost, a proto je vhodné je svěřit do rukou profesionálů, kteří mají s touto činností dlouholeté zkušenosti. Vyžadovat proto od zvoleného dodavatele dostatečné množství referencí, popř. se na uváděných referenčních odkazech i na dodavatele informovat, není od věci. Jednou z firem s dlouholetými zkušenostmi z oblasti projekce velkých automatických zavlažovacích systémů je firma ITTEC, s.r.o. (www.ittec. cz), která má více než 25letou praxi z oblasti projekce. Tým projektantů firmy ITTEC každoročně zpracuje více než 1000 projektů různých rozsahů a velikostí.

Chytré moderní technologie

Mimo jednotlivé komponenty závlahového systému a vlastní aplikátory závlahy prostřednictvím postřikovačů a kapkové a mikro závlahy je jednoznačně nejdůležitějším prvkem zavlažovacího systému jeho ovládání. V současnosti se stále více rozšiřují tzv. centralizované ovládací systémy pro moderní a chytré řízení zavlažování. Již zmíněný výrobce firma Rain Bird k ovládání rozsáhlých areálů a veřejných ploch používá svoji platformu inteligentního ovládání IQ4. Inteligentní ovládání závlah umožňuje vzdálený přístup do systému, tedy úpravu nastavení a kontrolu provozu, ale i získávání hlášení o nestandardních stavech, což umožňuje rychlou reakci vedoucí opět k úspoře vody i celkových nákladů na provoz. Další výhodou je možnost automatické každodenní úpravy doby závlahy na základě údajů o počasí. Po uvedení inteligentního ovládání do provozu i u již existujících zavlažovacích systémů bývá poměrně rychle dosaženo snížení celkových provozních nákladů, a to až o 50 %!

Základním prvkem centrálního řídicího systému je ovládací software instalovaný na osobním počítači. Ten je v pravidelném spojení s běžnými ovládacími jednotkami, které jsou instalovány v jednotlivých parcích, sportovištích, veřejných zelených plochách, prostě všude tam, kde ve městě nebo obci zavlažujeme. Komunikace mezi centrálním počítačem a jednotkami může probíhat různými způsoby, obvykle však pomocí wifi nebo GSM modemů. Lze tak velmi snadno a často, jak je jen potřeba, upravovat zavlažovací programy jednotlivých parků podle okamžitých klimatických podmínek. Centrální ovládací systém lze snadno doplnit profesionální meteostanicí, která může vyhodnocovat teplotu, směr a intenzitu větru, barometrický tlak, velikost srážkových úhrnů, intenzitu slunečního záření a další parametry, které jsou nezbytné pro přesné stanovení tzv. evapotranspirace. Právě podle hodnot evapotranspirace jsou pak vypočteny a automaticky nastaveny jednotlivé sekce zavlažovacích systémů. GSM komunikace umožňuje snadné ovládání prakticky neomezeného počtu ploch z jednoho místa na libovolnou vzdálenost, tudíž je prakticky možné ovládat všechny plochy z jednoho naprosto volitelného místa. Pro servis přímo na místě je pak užitečná možnost ovládání i z aplikací v mobilních zařízeních obsluhy.

Mezinárodní systém certifiakce IEED

V budoucnosti bude nejen v závlahách, ale i jiných oborech i nadále pokračovat trend minimalizace provozních nákladů a používání nejefektivnějších a k přírodě šetrných a úsporných výrobků a technologií. K tomu již nyní napomáhá i mezinárodní certifikace zelených staveb LEED, která hodnotí jednotlivé stavby i výrobky právě z hlediska úspor a šetrnosti k životnímu prostředí. Firma Rain Bird aktivně spolupracuje na vývoji standardů LEED i v dalších světových programech na podporu efektivního hospodaření s vodou. Není tedy od věci, pokud projekt, a to nejen vlastního závlahového systému, je vytvářen v souladu s touto vysoce uznávanou a ve světě rozšířenou certifikací.

 

Ing. Jakub Vejsada ITTEC, s.r.o.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze