Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

VodohospodářstvíŽivotní prostředí

Jak na problém s vodou

Jaroslav Ďuriš o unikátním řešení společnosti Wero Holding

Komplexní řešení hospodaření s vodou. Tak by se ve stručnosti dal vyjádřit obsah rozhovoru s Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva Wero Holding. A právě o tom, co vše takové komplexní řešení představuje a jaký pro obce a města může mít přínos, jsou následující řádky.

Jak vnímáte současný zápas mnohých obcí a měst za pitnou vodu?

Strašně moc jim fandím. Voda je hlavním tématem 21. století celosvětově a problém bude jen narůstat. Týká se to i české kotliny a tam, kde si to uvědomují a začínají to řešit jinak než dosud, budou mít náskok. Na našem příkladu je vidět, jak jiný pohled na věc může změnit vnímání problému. Je to zvládnutelné technologicky i finančně.

Jaká řešení hospodaření s vodou nabízíte, v čem jsou unikátní?

Pojďme si to přiblížit jako příběh. Představte si, že jste starosta malé obce, která má problémy s hospodařením s vodou. Oslovíte nás, abychom vám navrhli optimalizaci řešení, například ostrovní systém úpravy pitné vody z povrchových zdrojů. Naše přidaná hodnota je v tom, že jsme schopni vám to vymyslet, zrealizovat, dlouhodobě provozovat, a ještě celou investici i financovat.

My se totiž díváme na vodu jako na energii a takto s ní i pracujeme. Ptáte se jak? No to je právě naše know-how. S naším klientem uzavíráme dlouhodobou smlouvu, například desetiletou, ve které jsou zakotveny zásadní parametry služby – cena za jednotku vody, předpokládané množství dodávané vody, délka kontraktu a kvalita vody. Náš partner má jistotu, že novou technologii dostane hned, nemusí do ní investovat a platí jen předem zasmluvněnou jednotkovou cenu podle skutečného odběru.

Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva Wero Holding

Realizace projektů v obcích je limitována finančními prostředky. Co vše by v případě projektu řešení hospodaření s vodou měla obec financovat? Lze využít dotace?

Naší velkou konkurenční výhodou je, že na začátku projektu náš klient nemusí financovat nic, možná jen dílčí stavební úpravy, pokud jsou nutné. Investorem je naše společnost a klient platí až za první dodané litry vody podle skutečného odběru.

Dotace na ostrovní řešení recyklace vody a na podobné projekty čerpat lze, dokonce se chystá jejich rozšíření, ale my je pro naše projekty nevyužíváme. Pro nás je dotace sprosté slovo, naše ekonomika je postavena tak, aby každý projekt byl ziskový sám o sobě, bez dotací.

Projekty jsou často zatíženy nadměrnou administrativou. Jak náročná či jednoduchá je v případě vašich projektů?

My potřebujeme jen základní parametry stávajícího nastavení, jako je vzorek vody nebo aktuální rozbor, související náklady a obhlídku na místě. Na základě těchto údajů zpracujeme návrh technologického řešení a ekonomického nastavení, abychom klientovi ušetřili množství odebírané či vypouštěné vody, energii spojenou např. s ohřevem, ale i cenu jednotkovou.

Můžete říci, jak časově náročný je, řekněme, standardní projekt?

Časová náročnost je v řádu měsíců. U soukromých subjektů je rozhodování rychlejší, než u obcí a veřejných institucí, ale v průměru se doba realizace pohybuje kolem tří, čtyř měsíců.

Koho svými službami oslovujete?

Samozřejmě, že našimi zákazníky jsou obce a města. Spolupracujeme s právnickými osobami jako jsou lázně, akvaparky, nemocnice, hotely, farmy, potravinářské provozy a firmy. Pokud má někdo zájem řešit svůj rodinný domek, chatu, nebo penzion, tak mu vyhovíme.

Předpokládám, že vzhledem k sílícím problémům s vodou v krajině je o vaše služby zájem…

Ano, zájem je v této fázi enormní. Je to dáno souběhem všech faktorů, vody je čím dál tím míň, surová voda má horší kvalitu, neustále se zvyšuje cena pitné vody a dalších energií a k tomu výrazné sucho posledních deseti let. Naše řešení přitom nabízí, dovolte mi to shrnout, zaprvé celkovou úsporu financí proti stávajícímu nastavení, zadruhé ekologický přínos, protože využíváme vodu, která by jinak odtekla pryč a zatřetí nezávislost na monopolním dodavateli.

Co vaše mezinárodní zkušenosti? Do jaké míry spolupracujte ve světě s dalšími společnostmi, které využívají podobný koncept?

Ten komplexní přístup včetně financování, pokud vím, nikdo jiný nedělá. Spolupracujeme ale s celou řadou subjektů, ať už jsou to výrobci jednotlivých technologických prvků, nebo vysoké školy, které mají k této problematice blízko. Naším partnerem je VÚV TGM v Podbabě, ale například i firma Baťa Pakistán se kterou jsme kooperovali na projektu malé úpravny vody v nemocnici Ghurki, v Lahore v Pakistánu.

Lázně Bechyně – technologie WERO pro úpravu vody. Díky kompletnímu řešení vodního hospodářství se uspoří až 85% roční spotřeby pitné vody

Kolik zákazníků již využilo vašich služeb? Můžete uvést některé z nich?

Vedení společnosti se rozhodlo zaměřit firemní strategii tímto směrem přibližně před třemi roky. Za tu dobu jsme udělali značný posun, našli jsme díru na trhu, zvládli technologii a technické řešení včetně dlouhodobého provozování, vypiplali jsme unikátní byznysový model a vybudovali jsme finanční nástroj pro krytí investičních nákladů. Klientů už máme více než dvacet a mezi ty klíčové řadíme Lázně Bechyně, kde zajišťujeme komplexní vodní hospodářství, akvapark v Jihlavě, kam dodáváme vodu z povrchového zdroje, a tiskárnu speciálního papíru SPM ve Štětí, kde řešíme recyklaci odpadní vody.

Přiblížíte nám některý ze zmíněných projektů?

Krásný projekt jsme realizovali v Lázních Bechyně, kde zajišťujeme komplexní vodní hospodářství. Z několika povrchových zdrojů upravujeme surovou vodu na pitnou, dopravujeme ji přes vysokou skálu do vodojemu, ze kterého rozvádíme vodu do jednotlivých lázeňských objektů. Vybudovali jsme velké retenční nádrže na dešťovku, kterou využíváme na zálivku rozlehlého parku, a ještě recyklujeme použité bazénové vody, které by jinak odtekly do kanálu, jako tzv. šedá voda. To je vlastně úspora z úspory. Podobný styl řešení se dá úspěšně zrealizovat také v obcích.

Co považujte za váš největší úspěch?

Za největší úspěch považuji to, že jsme našli činnost, která dává smysl a má obrovský ekologický přesah, a podařilo se nám to uchopit unikátním způsobem, který doposud nikdo jiný nedělá. Vážíme si i ocenění udělené Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj za ostrovní řešení recyklace vody v rámci soutěže Manažer roku.

 

RASTR

Jaroslav Ďuriš

Pokud se předsedy představenstva akciové společnosti WERO Holding Jaroslava Ďuriše zeptáte na jeho osobní vztah k vodě, odpoví vám slovy o pokoře a respektu a že u vody rád tráví volný čas s prutem v ruce. Ve funkci předsedy představenstva je od roku 2019 a podílí se na strategiích vodního hospodářství. Je absolventem Strojní fakulty ČVUT. Třicet let pracoval pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, kde vystoupal až na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. V letech 2011 až 2013 byl ředitelem a předsedou představenstva také v Dopravním podniku města České Budějovice. A jak říká: „Mé vzdělání je technického směru ze strojní fakulty ČVUT, praktické zkušenosti jsou komplexní od výkonné dopravní služby v provozu metra přes manažerské pozice ekonomické, personalistické až po CEO.

RASTR 2

Wero Water Management

Česká firma, dceřinka Wero holding, která působí v oblasti vodního hospodářství. V rámci svých komplexních řešení úspor se zaměřuje na pitnou, ale rovněž i technickou a odpadní vodu. A to s důrazem na ekonomiku i nejnáročnější požadavky na šetrnost s ohledem na ekologii. Společnost nabízí úsporu a na návratnost poskytuje garanci. „My technologii neprodáváme, dodáváme komplexní řešení formou služby – od analýzy, poradenství, realizace, dlouhodobého provozování až po servis. Klient hradí pouze částku stanovenou ve smlouvě dle skutečného odběru vody. Nehradí tedy vstupní investici, nenese riziko spojené s provozem a servisem. Má garanci kvality vody, dodaného množství a ceny za m3,“ vysvětluje Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva Wero Holding. Informace o společnosti Wero Holding a možnostech spolupráce najdete www.werowater.eu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze