Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Vodohospodářství

Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

V září 2021 uzavřel Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území obou krajů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám se Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj dohodly, že společně pořídí Studii proveditelnosti propojování vodárenských soustav nadregionálního významu v obou krajích.

Cílem je vytvořit do budoucna robustní vodárenské soustavy zajišťující spolehlivé zásobování obyvatelstva pitnou vodou v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v části zájmového území i s ohledem na dopady klimatické změny.

 „Spolupráce obou krajů v oblasti vodního hospodářství, zejména při zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou, je nezbytná. Oba kraje dlouhodobě spojuje zájem o významné zdroje povrchových vod. Vodní nádrž Vranov v Jihomoravském kraji slouží jako vodní zdroj k zásobování pitnou vodou velké části okresu Třebíč, a naopak vodárenská nádrž Vír na Vysočině slouží jako jeden ze zdrojů k zásobování brněnské aglomerace,“ uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Studie proveditelnosti je v podstatě prvním krokem v rámci přípravy komplexního řešení, proto se na jejím pořízení budou podílet rovným dílem oba kraje. Předpokládané náklady na zpracování studie jsou 8 miliónů korun. Studie bude posuzovat 25 prioritních akcí, z toho 14 na území Jihomoravského kraje a 11 na území Kraje Vysočina. Na území Kraje Vysočina se bude většina akcí týkat propojení skupinových vodovodů nebo jejich zaokruhování, bude však řešena i modernizace (intenzifikace) úpravny vody Vír či zřízení nových objektů k odběru vody z vodní nádrže Vranov. Studie bude řešit i napojení části těchto systémů na vodárenskou nádrž Švihov na Želivce.

„Kraj Vysočina počítá po dokončení studie proveditelnosti i s podporou dalších navazujících aktivit, v první řadě dalších stupňů projektové přípravy. Vzhledem k velkým finančním nákladům však podpora vlastní realizace uvedených akcí musí být předmětem podpory z národních či evropských zdrojů dotací,“ dodává Pavel Hájek.

Zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze