Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

VodohospodářstvíŽivotní prostředí

Zlínský kraj chystá plán na zvládání sucha

Jak do budoucna zajistit dostatek vody a zmírnit negativní dopady sucha, ukáže plán, který si nechá vypracovat Zlínský kraj. Dokument by měl být hotový počátkem příštího roku. Kraj jej pak bude průběžně aktualizovat.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody si nechá vypracovat Zlínský kraj. Dokument bude obsahovat návrhy opatření vedoucí k zajištění dostatku vody nezbytné k pokrytí základních společenských potřeb i k minimalizaci negativních dopadů sucha na životní prostředí či hospodářskou činnost. Povinnost nechat si zpracovat tento plán ukládá všem krajům novela zákona o vodách.

„Plán má obsahovat vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody a rovněž popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Ve své hlavní části bude plán obsahovat návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při nedostatku vody,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Plán pro Zlínský kraj vytvoří externí odborný zpracovatel, vzešlý z realizované veřejné zakázky. Návrh plánu bude projednán s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady sousedních krajů, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, příslušným újezdním úřadem, krajskou hygienickou stanicí, významnými uživateli vody, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se na území kraje nachází významná a využívaná vodní cesta (Baťův kanál), projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho také s Ministerstvem dopravy a Státní plavební správou. Poté bude finální dokument zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje (nejpozději od února 2023).

Krajský úřad bude průběžně plán aktualizovat, a to ve spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Aktualizace budou zohledňovat změny v území kraje spojené se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou.

Foto a zdroj: Zlínský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze