Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceZdravotnictví

Kraj se systematicky věnuje péči o spoluobčany s poruchou autistického spektra

Kraj Vysočina v minulých měsících realizoval projekt Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Jedním z výstupů byla také analýza poskytovaných sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a chováním náročným na podporu (PAS+). Součástí analýzy je návrh řešení nabídky služeb – sociálních služeb v terénu, ambulantní a pobytové formě, ale i dalších aktivit jakou jsou např. integrační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS v Kraji Vysočina – který bude dále rozpracováván a uváděn v praxi.

„Pobytové sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra zajišťují v Kraji Vysočina domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 475 lůžek a chráněné bydlení s kapacitou 219 lůžek. Převážnou většinu z nich zajišťuje šestice příspěvkových organizací kraje,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. V rámci Kraje Vysočina fungují tři pobytové služby pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra a specifickými potřebami v oblasti chování a vzájemného soužití, jedná se o dva domovy se zvláštním režimem v celkové kapacitě 24 lůžek, domov pro osoby se zdravotním postižením v kapacitě 6 lůžek – vždy se jedná o transformované domácnosti, specificky přizpůsobené potřebám klientů, a to v Horní Cerekvi, Kadolci a Novém Rychnově. Podle posledního loňského hlášení z příspěvkových organizací bylo takto uvolněných 18 lůžek pro klienty s mentálním postižením. „V Kraji Vysočina nezaznamenáváme zásadní nedostatek zařízení pro mentálně postižené osoby. Problémem je zejména nevyvážené rozložení lůžek v kraji a nedostatek lůžek pro klienty s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, s projevy agrese nebo s kombinací mentálního postižení s duševním onemocněním. V rámci transformace pobytových sociálních služeb tento problém postupně řešíme,“ říká Jan Tourek. Z dalších služeb směřovaných k této specifické skupině klientů se především jedná o denní stacionáře – v regionu působí celkem 16 zařízení pro tuto cílovou skupinu nebo čtyři centra denních služeb. Nicméně cílová skupina využívá i další sociální služby, např. ranou péči, sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství apod.

V rámci realizace projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina byly vytvořeny pozice tzv. koordinátorů pomoci v každé obci s rozšířenou působností a pěti krajských nemocnicích a pozice krajského koordinátora pomoci, jejichž služeb lze využít i při řešení situace osob s PAS a PAS+. V principu se dá říci, že se jedná o případové manažery nebo pracující na základě principů case managementu. „S obdobnými pozicemi je nadále počítáno v navazujícím projektu v oblasti sociálně zdravotního pomezí. Jejich práce se velmi osvědčila. Stejně tak lze velmi kladně ohodnotit vzájemné síťování mezi těmito pracovními pozicemi. Vzniká tak unikátní multidisciplinární přístup k řešení situace klientů za využití pracovníků kraje, obcí, nemocnic, poskytovatelů sociálních služeb a případně dalších přizvaných odborníků,“ uvedl k tématu hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Klientům se dostává včasného řešení jejich situace. Na krajské úrovni se daří řešit i situaci klientů, která je složitá a vzhledem ke koncentraci handicapů a nepříznivé sociální situaci by mohla být vnímána jako neřešitelná.

Pro nadcházející programové období je k realizaci připraven navazující projekt „Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“, který témata dále koncepčně rozvíjí.

Foto: Zdraví Euro
Zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze