Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinanceZdravotnictví

  Kraj se systematicky věnuje péči o spoluobčany s poruchou autistického spektra

  Kraj Vysočina v minulých měsících realizoval projekt Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Jedním z výstupů byla také analýza poskytovaných sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a chováním náročným na podporu (PAS+). Součástí analýzy je návrh řešení nabídky služeb – sociálních služeb v terénu, ambulantní a pobytové formě, ale i dalších aktivit jakou jsou např. integrační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS v Kraji Vysočina – který bude dále rozpracováván a uváděn v praxi.

  „Pobytové sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra zajišťují v Kraji Vysočina domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 475 lůžek a chráněné bydlení s kapacitou 219 lůžek. Převážnou většinu z nich zajišťuje šestice příspěvkových organizací kraje,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. V rámci Kraje Vysočina fungují tři pobytové služby pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra a specifickými potřebami v oblasti chování a vzájemného soužití, jedná se o dva domovy se zvláštním režimem v celkové kapacitě 24 lůžek, domov pro osoby se zdravotním postižením v kapacitě 6 lůžek – vždy se jedná o transformované domácnosti, specificky přizpůsobené potřebám klientů, a to v Horní Cerekvi, Kadolci a Novém Rychnově. Podle posledního loňského hlášení z příspěvkových organizací bylo takto uvolněných 18 lůžek pro klienty s mentálním postižením. „V Kraji Vysočina nezaznamenáváme zásadní nedostatek zařízení pro mentálně postižené osoby. Problémem je zejména nevyvážené rozložení lůžek v kraji a nedostatek lůžek pro klienty s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, s projevy agrese nebo s kombinací mentálního postižení s duševním onemocněním. V rámci transformace pobytových sociálních služeb tento problém postupně řešíme,“ říká Jan Tourek. Z dalších služeb směřovaných k této specifické skupině klientů se především jedná o denní stacionáře – v regionu působí celkem 16 zařízení pro tuto cílovou skupinu nebo čtyři centra denních služeb. Nicméně cílová skupina využívá i další sociální služby, např. ranou péči, sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství apod.

  V rámci realizace projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina byly vytvořeny pozice tzv. koordinátorů pomoci v každé obci s rozšířenou působností a pěti krajských nemocnicích a pozice krajského koordinátora pomoci, jejichž služeb lze využít i při řešení situace osob s PAS a PAS+. V principu se dá říci, že se jedná o případové manažery nebo pracující na základě principů case managementu. „S obdobnými pozicemi je nadále počítáno v navazujícím projektu v oblasti sociálně zdravotního pomezí. Jejich práce se velmi osvědčila. Stejně tak lze velmi kladně ohodnotit vzájemné síťování mezi těmito pracovními pozicemi. Vzniká tak unikátní multidisciplinární přístup k řešení situace klientů za využití pracovníků kraje, obcí, nemocnic, poskytovatelů sociálních služeb a případně dalších přizvaných odborníků,“ uvedl k tématu hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Klientům se dostává včasného řešení jejich situace. Na krajské úrovni se daří řešit i situaci klientů, která je složitá a vzhledem ke koncentraci handicapů a nepříznivé sociální situaci by mohla být vnímána jako neřešitelná.

  Pro nadcházející programové období je k realizaci připraven navazující projekt „Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“, který témata dále koncepčně rozvíjí.

  Foto: Zdraví Euro
  Zdroj: Kraj Vysočina

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  376
  Energetika
  381
  IT
  255
  Dotace a Finance
  1131
  Odpady
  204

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze