Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Air Tracker – chytré měření kvality ovzduší

Pražská ČVUT vyvinula systém měřících technologií a monitorování životního prostředí

Města a obce čelí v dnešní době, kdy vrcholí boj proti koronavirové pandemii, mnoha výzvám. Jedna z nejdůležitějších je starost o zajištění kvalitního životního prostředí pro své obyvatele. Právě ohrožení populace novým typem viru, který je nebezpečný svou vysokou schopností mutovat a který se přenáší především na prachových částicích a aerosolech ukazuje, jak je důležité, aby lidé věděli, v jakém prostředí žijí a co mohou pro sebe a svoje blízké udělat.

V celé Evropě probíhá mezi odborníky debata o tom, jak pandemie změnila život v urbánních sídlech vzhledem k časným uzávěrám (lockdownům), co to bude znamenat do budoucna a jak si zachovat kvalitu života i v takových pro obyvatele nekomfortních situacích. Ukazuje se, že pro kvalitní zvládnutí takové situace je důležité, aby obyvatelé měst a obcí měli snadný přístup ke svým základním životním potřebám bez nutnosti náročného cestování a aby měli odpovídající kvalitu životního prostředí – ovzduší především.

Sledování kvality ovzduší

Pro sledování kvality ovzduší je zcela zásadní pravidelný monitoring, který by měl být plošný a vyhodnocovaný ze sítě měřících stanic tak, aby bylo možno podle výsledků měření zjistit, jak a čím je kvalita ovzduší v sídelních místech ovlivňována a jak se s časem vyvíjí. Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Dopravní fakulty ČVUT v Praze vyvinul pro takové účely systém AirTracker. Jde o systém měřících technologií, které jsou cíleně jednoduché, a hlavně nejsou drahé. Z nich je možno sestavit monitorovací sítě, které si bude moci dovolit většina měst či obcí naistalovat na svém území.

Pro vývoj AirTrackeru byly vytipovány hlavní polutanty, tedy znečišťující látky, které nejvíce vypovídají o stavu prostředí, zejména prach a hluk. Ukazuje se, že tyto polutanty jsou pro člověka jedny z nevýznamnějších a že se bude jejich význam do budoucna ještě více zvyšovat.

Prach se v AirTrackeru měří ve třech rozměrech částic (1 µm, 2,5 µm, 10 µm) a kromě toho je měření hluku doplněno ještě o měření karcinogenních uhlovodíků, tzv. VOC, v širokém rozsahu. Ty jsou zejména produktem dopravy. Protože systém AirTracker slouží k průběžnému monitorování stavu ovzduší v reálném čase a na rozlehlém teritoriu, nejsou jeho senzory certifikovány, ale jsou velmi kvalitně kalibrované. Certifikované přístroje a sondy sloužící k měření obsahu škodlivin na několik desetinných míst jsou z důvodu náročného procesu certifikace velmi drahé a používají se zejména jako důkazy při úředních jednáních nebo v soudních sporech. Pro informování občanů o stavu ovzduší a monitoringu jeho vývoje jsou zbytečně drahé.

ČVUT a vývoj AirTrackeru

ČVUT má s výše zmíněnými systémy již provozní zkušenosti, které na několika místech prokázaly, že koncept, který byl pro vývoj AirTrackeru zvolen, je velmi vhodný. Sytém byl použit při měření kvality ovzduší na zkušebním polygonu na Spořilově v Praze 4, který je nejvíce zatížen zplodinami z dopravy, a je v provozu i na Evropské ulici na Praze 6. Rozsáhlejší projekt byl instalován v Litoměřicích, kde je monitorováno ovzduší ve městě, a výsledky byly pro zadavatele velmi zajímavé třeba i proto, že nepotvrdily znečištění z očekávaného zdroje. Podobným produktem se může chlubit i město Lovosice. V každém případě výsledky monitoringu pomáhají radnicím při určování vhodných kroků ke zlepšení ovzduší ve městě a při informaci obyvatel.

Další významnou možností využití systému AirTracker je měření prachu a CO2 ve vnitřních prostorách veřejných budov. Takové měření je v dnešní době velmi důležité, zejména v souvislosti s koronavirovými opatřeními. Ve Velké Británii jsou měřením CO2 vybaveny všechny učebny ve školách. Je to opatření, které můžeme očekávat i u nás a které upomene učitele, kdy otevřít okna, nebo spustit vhodný systém čištění vzduchu.

Téma monitorování kvality ovzduší je čím dál víc důležité a zajímavé nejen pro radnice, ale i pro občany našich měst a obcí. Tématu se v příštích vydáních budeme věnovat podrobněji.

Jaroslav Novák

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze