Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Do uhelných regionů míří 170 milionů na předprojektovou přípravu strategických projektů

Od 16. listopadu do 17. ledna příštího roku mohou žadatelé, jejichž projekty byly doporučeny Regionální stálou konferencí Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, podávat žádosti o podporu do první výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Jedná se o tzv. nultou výzvu, vyhlašovanou před spuštěním programu, jejímž cílem je poskytnout prostředky na předprojektovou i navazující projektovou přípravu strategických projektů, které se následně budou moci hlásit do ostrých výzev OPST 2021-2027. Pro žadatele je připraveno 170 milionů korun.

Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj budou v nejbližších letech čelit velkým socioekonomickým nebo environmentálním výzvám, které jsou spojeny s odklonem od uhlí a přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem nového Operačního programu Spravedlivá transformace bude tyto negativní dopady transformačního procesu mírnit, a to především zajištěním dostatku pracovních míst pro zaměstnance odcházející z uhelného průmyslu, zlepšením veřejných služeb nebo obnovením krajiny zasažené těžbou. Program bude financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a na období 2021–2027 v něm bude k dispozici 42,7 mld. Kč.

„Operační program Spravedlivá transformace aktuálně konzultujeme s Evropskou komisí a ve spolupráci s kraji nastavujeme detailní zaměření jednotlivých podpor. V tuto chvíli očekáváme, že program by mohla Evropská komise finálně schválit ve druhém čtvrtletí příštího roku,“ uvedl k programu OPST náměstek pro řízení sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Ministerstvo životního prostředí nyní spouští první výzvu pro tzv. strategické projekty, které jednotlivé kraje doporučily k financování z OPST. V ní jednotliví žadatelé mohou dopracovat své projekty do takové fáze, aby je bylo možné v příštím roce předložit do ostrých výzev Operačního programu Spravedlivá transformace.  Zájemci mohou získat až 5 milionů korun na předprojektovou a navazující projektovou přípravu strategických projektů. Jedná se například o zpracování podrobné studie proveditelnosti a logického rámce veškerých etap strategického projektu. Pokud zájemci o podporu již zpracovanou studií proveditelnosti disponují, mohou si požádat o dotaci na navazující projektovou přípravu.

„S takto připravenými projekty se budou moci žadatelé následně hlásit do výzev OPST a získat finance na samotnou realizaci svých strategických projektů. Díky tomu, že budou mít dopředu připravené veškeré podklady, budou se moci rovnou pustit do realizace plánovaných aktivit a začít co nejrychleji čerpat peníze,“ upřesňuje Petr Valdman ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jenž bude administraci operačního programu zajišťovat, a dodává, že první výzvy by mohly být spuštěny již v polovině příštího roku.

Podporovaná opatření by měla jednoznačně přispívat k přípravě a následné realizaci budoucího strategického projektu, který by měl cílit především na vytváření či zachování pracovních míst, rozvoj nových oborů a oblastí vývoje či revitalizaci území dotčených těžbou. Pozornost by měla být věnována rovněž modernímu vzdělávání a integraci znevýhodněných obyvatel, podpoře aktivit směřující k diverzifikaci oblastí podnikání a v neposlední řadě také snížení spotřeby energie a zvýšení recyklace odpadu. Všechna opatření, kterých se předprojektová a navazující projektová příprava týká, musí být realizována na území Karlovarského, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

„Výše podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu, navíc část prostředků žadatelé obdrží zálohově již po schválení žádosti. Pokud si následně požádají o dotaci na realizaci projektu v rámci OPST, doplatíme jim i zbylé peníze a předprojektovou přípravu zafinancujeme z 90 %,“ doplňuje Petr Valdman.

Žádosti o podporu na přípravné aktivity strategických projektů bude možné podávat prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS SFŽP ČR) od 16. listopadu od 12:00 hod. do 17. ledna 2022.

Dokumenty k výzvě

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze