Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Město pro byznysŽivotní prostředí

  Jihomoravský kraj a životní prostředí, výzkum, inovace, sociální a rodinná politika

  Transparentní prostředí úřadu a ekologie

  • Otevřenost Krajského úřadu JMK vůči občanům – odstranění turniketů při vstupu do budovy brněnského sídla úřadu, otevřené informování.
  • Pomoc obcím prostřednictvím dotačních programů v boji se suchem, přizpůsobení se změnám klimatu prostřednictvím rozšiřování možností dotačních programů.
  • Práce na rozvoji komunitní energetiky a podpora projektů na energetickou soběstačnost. Rozjel se projekt umísťování fotovoltaiky na krajských budovách nebo efektivní hospodaření s dešťovkou. Pracuje se i na vzniku zelených střech.

  Věda, výzkum, inovace

  • Nastartování talent managementu, podpora podnikatelů a mladých vědců. Kraj oslovuje schopné lidi a mladé talenty, kteří začínají podnikat. Budují se podnikatelské huby a komunity.
  • Podpora rozšíření činnosti k přechodu na metody průmyslu 4.0. Dlouhodobé zatraktivňování kraje pro kreativní odvětví a všestranný rozvoj vědy a výzkumu.

  Sociální a rodinná politika

  • Pracuje se na proměně sociálních služeb od nevyhovující ústavní péče k podpoře komunitního způsobu poskytování služeb.
  • Díky tomu výrazně posilují a rozvíjí se terénní či ambulantní služby. A to jak v oblasti pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, tak v oblasti péče o duševní zdraví. Pracuje se na větší osvětě a podpoře rodin.
  • Práce s populací seniorů. Většina seniorů si už dnes přeje dožít v domáckém prostředí – kraj se vydal cestou podpory komunitního bydlení a daleko většího zapojení terénních služeb tam, kde je to možné.
  • Důležitý je dostatek služeb pro osoby trpící například Alzheimerovou či jinou demencí – pro jejich rodiny totiž bývá péče velmi náročná.

  Gesční plány na následující roky 2022 – 2024

  Životní prostředí

  • Rozšíření participace prostřednictvím krajského úřadu, adaptace na dopady klimatických změn a podpora komunitní energetiky cestou k energetické soběstačnosti.
  • Nejdůležitější agendou životního prostředí je v současnosti přizpůsobení se dopadům klimatických změn. Kraj rozšíří možnosti dotačního programu, který podporuje obce ve snaze zmírnit dopady sucha, nedostatku vody a zvyšujících se teplot a bude hledat další cesty, jak podpořit obce v jejich snaze odolávat klimatickým změnám.
  • Bude se pokračovat v práci na stabilizaci týmu, který se bude zabývat participací na krajské úrovni pod agenturou JINAG. Participace se bude zaměřovat na participativní plánovaní a efektivní sbírání zpětné vazby pro potřeby úprav a tvorby nových dotačních programů.
  • V první polovině roku 2023 bude také zpracována analýza stavu participace na úrovni samospráv v JMK. Na základě těchto výsledků bude nastaveno participativní plánování v rámci standardních procesů na Krajském úřadě JMK a bude nasazen nejvhodnější digitální nástroj pro efektivní správu participativních projektů.

  Sociální a rodinná oblast 

  • Koncepce péče o duševní zdraví, zaměřené převážně na děti a dospívající, ale i rozvoj preventivních služeb či bezbariérovost – to jsou vize pro následující dva roky.
  • Mezi zásadní úkoly patří v maximální možné míře zajistit pomoc pro děti a dospívající, kteří se potýkají s duševní nepohodou či se u nich rozvinula duševní nemoc. Tyto služby nejen v Jihomoravském kraji velmi chybí, pro cílený rozvoj tak bude kraj zpracovávat koncepci péče o duševní zdraví.
  • Kraj bude pokračovat také v podpoře dalších sociální zdravotních témat, jako je paliativní péče a obecně multidisciplinární spolupráce. Už v roce 2023 budou v těchto oblastech pomáhat nové dotační programy. Zároveň se kraj zaměří na pomoc rodinám, které se dostaly do nějaké vztahové krize, aby měly možnost podpory od odborníků.
  • Pokračovat bude projekt Kraj bez bariér, skrze který by kraj měl být hlavně metodickou oporou pro ty, kdo se starají nejen o veřejný prostor.

  Foto a zdroj: Jihomoravský kraj

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze