Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Moravskoslezský kraj navazuje dohody s podniky pro zlepšení ovzduší

Moravskoslezský kraj navazuje na jednání s velkými podniky v regionu a uzavírá nové dobrovolné dohody. Těmi se zúčastněné strany zavazují ke krokům, kterými nad rámec zákonných povinností pomohou zlepšit ovzduší v regionu. Novou dobrovolnou dohodu kraj uzavřel se společností BorsodChem MCHZ.

„Stav ovzduší v našem kraji je velké téma. Vyrovnáváme se s důsledky průmyslové historie našeho kraje, potýkáme se s emisemi, které se k nám dostávají od našich polských sousedů, řešíme lokální topeniště. Chceme použít každý dostupný nástroj, který by situaci u nás pomohl zlepšovat. A zodpovědný přístup velkých podniků, které podniknou aktivity nad rámec zákonných požadavků České republiky i Evropské unie, má rozhodně své pozitivní dopady. Podle nejnovější situační zprávy se ovzduší u nás skutečně významně zlepšilo a my určitě chceme, aby tento trend pokračoval,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a připomněla, že v minulosti měl kraj uzavřenou dobrovolnou dohodu se sedmi podniky. Každoroční hodnocení potvrdila, že všechny strany své závazky splňovaly. Dohody byly uzavřeny na dobu určitou, jejich platnost již skončila. Kraj proto obnovil jednání a podepisuje dohody nové.

Prvním podnikem, který chce proaktivně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v regionu, je společnost BorsodChem MCHZ. Dobrovolnou dohodu podepsali radní Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš a jednatelé společnosti BorsodChem MCHZ Přemysl Antecký a Vladimír Karkoška.

Společnost BorsodChem MCHZ se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala každý rok financovat do ekologických a bezpečných řešení minimálně 20 % všech investičních prostředků společnosti nebo každoročně zajišťovat údržbu zeleně a komunikací v areálu společnosti včetně výsadby nové zeleně ve výši minimálně 2 miliony korun. „Minimalizování environmentálních dopadů výroby v BorsodChem MCHZ je dlouhodobým trendem, a pro zaměstnance na všech stupních řízení i každodenní praxí. Stejně tak je pro vedení společnosti zcela samozřejmá podpora a realizace investičních akcí, které jsou základem pro toto úsilí. V uplynulých 5 letech jsme dvacetiprocentní podíl do „zelených a bezpečných“ investic vždy výrazně překročili, a i výhled do dalších let vypadá stejně optimisticky,“ řekl jednatel společnosti BorsodChem MCHZ Přemysl Antecký.

Ke krokům nad rámec legislativy se v dobrovolné dohodě zavázal také Moravskoslezský kraj. Například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Také budeme finančně podporovat projekty, které řeší využívání srážkových nebo odpadních vod. Přispějeme i na efektivnější nakládání s komunálními odpady v obcích. Z krajského rozpočtu opět podpoříme výměny starých kotlů za ekologické, nebo se například podělíme o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší,“ uzavřela krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš. 

Foto: Rawpixel
Zdroj: Tisková zpráva kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze