Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Na Vysočině proběhla konference vlastníků lesů

V minulém týdnu proběhla ve Stříteži u Jihlavy už 22. Konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, tentokrát za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, jeho náměstka Patrika Mlynáře a dalších zástupců ministerstva, dále za účasti radního Kraje Vysočina Pavla Hájka a místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Tomáše Dubského. Hlavním poselstvím této konference bylo koncepční a důsledné prosazování vyrovnanosti všech tří pilířů udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního, napříč tuzemskou i evropskou legislativou, strategiemi a politickými programy.

Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) Jiří Svoboda uvedl, že sdružení chce nalézt dlouhodobé řešení, aby naše lesy byly konkurenceschopné a dokázaly dlouhodobě plnit svou hospodářskou úlohu i funkce mimoprodukční – klimatickou, vodoochrannnou, rekreační  a další. Dřevo je nyní vzhledem k okolnostem, více než kdy v minulosti, potřeba vnímat jako strategickou surovinu státu a je nutné udělat vše proto, abychom dokázali využít jeho potenciál, adaptovali naše lesy na klimatickou změnu a dokázali tak zajistit udržitelné poskytování dřeva i v budoucnu. „Dřevo je jedinou obnovitelnou surovinou, jejíž množství můžeme ovlivnit. Současná energetická krize a válka na Ukrajině přinášejí zvýšený zájem o dříví. Významně rostou ceny a zvyšuje se poptávka po veškerém sortimentu dřeva. Velká část zejména venkovského obyvatelstva hledá alternativu za drahou elektřinu a plyn v topení dřevem. Zdroje však nejsou nekonečné a zvyšující se poptávka po paletovém dříví a vláknině tak logicky táhne nahoru i ceny paliva,“ vysvětluje předseda SVOL Jiří Svoboda a dodává: „Je třeba se zamyslet například nad tím, jestli je vhodná doba k tomu, abychom ponechávali větší rozlohu lesů v přísně chráněném, bezzásahovém režimu, nebo aby dříví zůstávalo bez užitku v lese zetlít i v hospodářském lese. Pokles exportu dřeva z Ruska a Běloruska může zásadním způsobem ovlivnit trh se dřevem a výrobků z něho nejen u nás, ale v celé Evropě. Vláda by měla hledat nástroje, jak ovlivnit nakládání s dřívím, které jsou vlastníci v ČR schopni vyprodukovat, a k jakým účelům je použito.“

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula označil situaci nestátních vlastníků lesů za obtížnou: „Lesní hospodářství čeká velmi náročné období, podpora se musí dostat každému vlastníkovi. S ohledem na to, že je třeba řešit dostupnost dřeva v budoucnu, je žádoucí, aby dřevozpracující průmysl spadal stejně jako lesy do kompetence ministerstva zemědělství.“
Radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí Pavel Hájek doplňuje: „Krajský úřad Kraje Vysočina administruje 40 % žádostí o finanční příspěvky podle Zásad Ministerstva zemědělství  (MZe) ČR a Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. z celé ČR, protože je krajem nejvíce postiženým kůrovcovou kalamitou. Byly navýšeny administrativní kapacity a průběžnému vydávání rozhodnutí nic nebrání. Navrhujeme ministerstvu zemědělství, aby i proplácení finančních příspěvků probíhalo jako dříve průběžně a nikoliv v etapách, aby se vlastníkům lesů finanční prostředky za provedenou obnovu lesa a další lesnické práce dostaly včas a ne až s mnoha měsíčním prodlením.“

SVOL dále usiluje o úpravu požadavků příspěvku na adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu tak, aby se snížila jeho administrativní náročnost jak pro vlastníky, tak pro krajské úřady a podpora byla zpřístupněna i drobným vlastníkům lesa. Změny v tomto smyslu ministr zemědělství přislíbil a jednání budou zahájena co nejdříve.

SVOL zaměří své úsilí také na novelizaci zastaralého a příliš přísného zákona o lesích a nutnou změnu zákona o myslivosti, která by měla přispět ke snižování škod zvěří na lesních porostech a posílení vlastnických práv vlastníků honebních pozemků.

Foto: Pixabay
Zdroj: Kraj Vysočina
Web odkaz: www.kr-vysocina.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze