Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR
Zveřejňujeme nové Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Pokyny upravují pravidla pro zadávání a administraci zakázek a veřejných zakázek, které SFŽP ČR spolufinancuje v rámci Národního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a dalších nově vyhlašovaných programů. Platné jsou pro výzvy vyhlášené po 26. dubnu 2021.
Nové pokyny SFŽP ČR jsou obecně závazné pro všechny žadatele a příjemce prostředků z rozpočtu SFŽP ČR, pokud veřejný dokument příslušného programu odkáže na jejich aplikaci (např. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí).
Uplatnit by se měly tedy v následujících programech:

  • Národním programu Životní prostředí,
  • Modernizačním fondu,
  • dalších nově vyhlašovaných programech,

a to pro výzvy vyhlašované po 26. 4. 2021!!!
Pro již vyhlášené výzvy platí, že žadatelé a příjemci postupují podle pokynů uvedených v uveřejněných výzvách (Pokyny OPŽP, Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021).
Nové pokyny SFŽP ČR vycházejí z Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Ty zůstávají beze změny a uplatní se při zadávání zakázek žadateli o podporu a příjemci podpory, kteří zadávají zakázky při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020.
Obdobně zůstávají beze změny pravidla pro zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“. Zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z tohoto programu se nadále řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021.
Ke stažení:

Zdroj: SFŽP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
509
IT
374
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze