Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

NepřehlédněteŽivotní prostředí

Ve Všerubech se nerube, ale sází

Starosta Bernard přibližuje, co se v modro-zelené infrastruktuře podařilo

Městys Všeruby s 800 obyvateli leží blízko českoněmeckých hranic v průsmyku, rozdělujícím pohoří Šumavu a Český les. Dalo by se říci, že o zeleň a vláhu zde není nouze, ale přesto je městys zapojen do několika projektů podporujících výsadbu dřevin, jejich údržbu a obnovu. Snaží se převážně o liniovou výsadbu dlouhověkých a autochtonních, tedy původních dřevin, které přispějí k příjemnějšímu mikroklimatu, zvýší biodiverzitu a zlepší krajinný ráz dané lokality, včetně obnovy historických polních cest.

Pro lepš í krajinu

Všeruby se předloni zapojily do projektu 1000 a 1 cesta pro krajinu, který měl za cíl především zefektivnit boj se suchem. Za pomoci dotačních titulů Plzeňského kraje a Ministerstva životního prostředí (MŽP) městys v říjnu 2020 v katastrálním území Všeruby u Kdyně a Hájek u Všerub vysadil celkem 126 stromů.

„Investice na výsadbu a ošetření stromů tehdy činila téměř 799 tisíc korun, z toho finanční dotace tvořily celkem 619 tisíc korun a podíl městyse Všeruby byl téměř 180 tisíc korun,“ vypočítává starosta Václav Bernard.

„Ani v loňském roce jsme v aktivitě nepolevili a pokračujeme v údržbě a obnově zeleně. V rozpočtu jsme počítali s částkou více jak tři čtvrtě milionu korun na výsadbu zeleně a obnovu historických polních cest. Navázali jsme na projekty z dotačních titulů Plzeňského kraje a MŽP a městys se zapojil do jednoho z mnoha offsetových projektů.“

Jaké druhy najdeme mezi zmíněnými 126 stromy a kde? Jednalo se o sazenice kaštanu při obnovení polní cesty směrem ze Všerub na Maxov a tato akce byla  financována dotací Plzeňského kraje z titulu Výsadba stromů pro podporu retence 2020. Stromořadí dubu letního bylo založeno při cestě k Hájeckému lesu za pomoci finanční dotace z MŽP. To také podpořilo výsadbu javoru babyka a dubu letního podél vznikající odpočinkové zóny u zaniklé obce Švarcava.

Samozřejmě nebyla opomenuta údržba stávající zeleně a v rámci projektu podpořeného MŽP bylo ošetřeno sedm památných Tanaberských lip, které rostou u kostela sv. Anny na Tanaberku.

Do projektů k ozelenění Všerub se zapojili také fotbalisté TJ Sokol Všeruby. Kvetoucí alej Sokola Všeruby vznikla nad Všerubským rybníkem a byl zde vysazen habr obecný a třešně.

Do tace pro výsadbu

Z dotačního titulu Plzeňského kraje Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 bylo v katastrálním území Brůdek vysazeno 23 stromů. V Programu péče o krajinu MŽP byla podpořena výsadba 65 kusů dřevin v lokalitě katastrálních území Všeruby u Kdyně a Hájek u Všerub, konkrétně šlo o jabloně, javory a lípy.

„V rámci zmíněných offsetových projektů byly vytipovány vhodné lokality pro výsadbové projekty, jejichž cílem je realizace liniové výsadby v úseku 625 m pod vrchem Šibeničník,“ vzpomíná na plány loňského roku Stanislav Bernard. „Zde bylo vysazeno 40 stromů. Druhým offsetovým projektem se naváže na výsadbu jírovcové aleje. Výsadbou jírovců vzniká oboustranná alej, která přispěje k obnovení historické polní cesty v katastrálním území Všeruby u Kdyně.“

Výsadba zeleně probíhá i na základě určené náhradní výsadby spojené se žádostmi o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Náhradní výsadba se provádí podle arboristických standardů a kontroluje se následná péče o vysazené stromy. Ta spočívá v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, případně ve výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřeviny po dobu maximálně 5 let od vysazení.

Sečteno a podtrženo, od roku 2019 do konce roku 2021 bylo ve Všerubech vysázeno celkem 452 kusů dřevin.

Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem ČR městys dále realizoval Vodohospodářská opatření v k. ú. Studánky u Všerub. V rámci projektu vzniklo sedm tůní s plochou od 215 do 1 275 m2, a to s celkovou plochou 3 650 m2 a hloubkou tůní od 0,8 do1,5 m. Mezi nimi budou zřízena drobná korýtka pro převedení běžných průtoků a při větší míře povrchového odtoku se počítá s prouděním vody v tenké vrstvě po terénu mimo koryto.

Modro-zelená infrastruktura má ve Všerubech zkrátka zelenou.

Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
439
Energetika
496
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze