Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Doprava a InfrastrukturaŽivotní prostředí

  Vohančice chrání klima podle připraveného plánu

  V energetice i v ochraně klimatu platí jedno zásadní pravidlo: smysl dává komplexní systém na sebe navazujících opatření tvořených podle předem připravené strategie, spíše než náhodné kroky realizované podle toho, co je zrovna potřeba (respektive, co zrovna hoří). Ukázkový krajinný plán pro posílení biodiverzity i zkvalitnění ekosystému mají v obci Vohančice v Jihomoravském kraji, text a řešení připravil Petr Šústal z MAS Brána Vysočiny.

  Obec řeší environmentální péči o své území komplexně. Připravila a realizuje soubor projektů orientovaných na posílení biodiverzity, zkvalitnění ekosystémových služeb stávajících krajinných komponent, zadržení vody v krajině a protierozní opatření. První z dílčích projektů vznikly jako reakce na erozně neutěšený stav zemědělských ploch nad obcí, kde splachy z výrazných dešťů smývaly z prudkých svahů ornici a ohrožovaly i zástavbu.

  Tisíce nových rostlin

  Za tříleté období bylo různými travními směsmi oseto cca 43 ha erozně nejohroženějších ploch na území katastru obce. Byla doplněna cestní síť v pěti polohách v celkové délce 2,2 km. Ta zpřístupnila pozemky a rozčlenila krajinu vegetačními pásy s doprovodnou zelení. Obec vysadila v intravilánu na 124 kusů stromů, 2 460 ks keřů a 1 682 ks trvalek. Druhová skladba rostlinného materiálu se přizpůsobila klimatickým podmínkám a konfiguraci terénu. Ve volné krajině pak obec osadila 278 ks stromů doprovázejících nové cesty, stávající silniční síť a vnášejících do zaloučených ploch autochtonní dřeviny komponované jako solitéry, menší shluky až drobné remízy.

  Část výsadeb bylo realizováno jako obecní sady (více než 100 ks ovocných dřevin). V roce 2022 byly vybudovány 2 protierozní valy pro zadržení vody v krajině. Ke každému projektu je vypracována projektová dokumentace. Navrhli ji odborníci na krajinu, na projekční a inženýrskou činnost, i zahradní specialisté. Obec pro následující období zpracovala krajinný plán, který předurčil řadu dalších projektů včetně možných adaptací lesních porostů a nových ploch určených pro zadržení vody v území a zvýšení biodiverzity. Přečíst si jej můžete na: https://www.vohancice.cz/obec/krajinny-plan/).

  Foto a zdroj: Obec 2030

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze