Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Výzkumný projekt v Moravskoslezském kraji zkoumající jak zlepšit ovzduší má první výsledky

Po čtyřech letech výzkumu má projekt Clairo první konkrétní výsledky. Ověřil vliv výsadby zeleně na čistotu ovzduší, vytvořil databázi rostlin snižujících znečištění i těch, které jsou vůči škodlivinám odolnější. Výstupy tohoto projektu budou využívat města v kraji, projevily o ně zájem české i zahraniční veřejné instituce. Projekt Clairo je převážně financovaný z evropských zdrojů, žádost o dotaci zpracoval Moravskoslezský kraj, realizace projektu se ujalo město Ostrava.

„Čistota ovzduší je jedním z hlavních témat našeho regionu. Kromě klasických kroků, jako je řešení lokálních topenišť, modernizace provozů podniků nebo čistá mobilita, chceme využívat i další možnosti, které mohou naše životní prostředí pozitivně ovlivnit. Do projektu Clairo se aktivně zapojily tři nejvýznamnější moravské univerzity, výzkumu se ujaly VŠB-TU, Slezská univerzita v Opavě a olomoucká Universita Palackého. Díky jejich spolupráci víme, které rostliny jsou nejvhodnější v lokalitách s největším znečištěním. Tato zeleň nejen, že zvládne jistou zátěž, ale hlavně ji dokáže i absorbovat a přirozeně tak ovzduší čistí,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že data z měření ovzduší jsou zpřístupněna na datovém portálu Airsens, k dispozici je i nově vytvořená databáze rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění z ovzduší.

Kromě vysokých škol jsou partnery projektu Clairo také Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko a SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities. Žádost o dotaci zpracovával Moravskoslezský kraj, realizace se ujalo statutární město Ostrava.

„Ačkoliv si to mnozí neuvědomují, Ostrava je jedním z nejzelenějších měst v republice. Využívání stromů a zeleně k záchytu nečistot z ovzduší je velice přirozená. Pokud budeme aplikovat poznatky z výzkumu a inovativní metody, může mít výsadba nejen významnější estetický dopad, ale také ekologičtější. Projekt Clairo nám v této oblasti významně pomohl. O jeho výstupy už projevily zájem i další města z regionu, například Bohumín, Bruntál nebo Havířov. Využít je chtějí i Ministerstvo životního prostředí Slovenska, univerzita v Athénách nebo také Státní fond životního prostředí ČR. Stáváme se tak významným partnerem nejrůznějších institucí, vždyť Ostrava je vůbec prvním městem v republice, které získalo grant z prestižního komunitárního programu Evropské unie,“ řekla náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Kateřina Šebestová a doplnila, že rozpočet projektu byl 65 milionů korun, dotace z evropských fondů je 80 %, zbylé náklady pokryjí finance z rozpočtů Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Výzkum v rámci projektu CLAIRO probíhal na dvou lokalitách s vysokou mírou půdního znečištění v městském obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice. Vysázeny zde byly listnaté a jehličnaté druhy dřevin, a to v takové kombinaci, aby byl záchyt škodlivin co největší, a zároveň vhodný k danému typu znečištění ovzduší a půdním podmínkám. Součástí péče o tuto výsadbu je také pravidelné používání speciálního ekologicky šetrného hnojiva, které obsahuje kromě kompletní výživy další aktivní látky (fytohormony a biostimulanty). Díky tomuto ošetření jsou stromy a keře v lepším zdravotním stavu, lépe fotosyntetizují a tvoří hustší a kvalitnější listovou plochu, což následně pozitivně ovlivňuje záchyt škodlivin z ovzduší. Na základě těchto zjištění autoři studie vytvořili konkrétní doporučení určená zejména dalším městům a obcím pro širší využití.

Dalším významným projektem v oblasti životního prostředí zaměřující se na zvyšování klimatické odolnosti je krajský projekt LIFE COALA.

Foto: Projekt Clairo
Zdroj: Moravskoslezský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze