Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

61. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Ostravě 

26. 10. 2023 - 27. 10. 2023
Ostrava

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ EKOLOGICKY, HOSPODÁRNĚ A BEZPEČNĚ

26.–27. 10. 2023 Quality Hotel Ostrava City

Termín uzávěrky přihlášek: 22. 9. 2023

Vážení,

dovolte mi vás pozvat na 61. konferenci naší Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se bude konat 26-27.10.2023 v Ostravě.

Konference je zaměřena na ekologii, hospodárnost a bezpečnost ve veřejném osvětlení. Pokud byste měli zájem o prezentaci vaší firmy, poprosím vás o vyplnění registračního formuláře na našich stránkách https://www.srvo.cz/prihlaska/, kde se registrujte jako „Nečlen-firma“.

V případě ubytování je nutné vyplnit registrační formulář a zaslat přímo na hotel, tuto službu SRVO nezajišťuje.

Rezervujte si své ubytování v hotelu Quality Hotel Ostrava City na adrese Hornopolní 3313/42 v Ostravě. Rezervace za zvýhodněnou cenu je možné provést do vyčerpání

omezené kapacity, která byla organizátorovi přislíbena, nejpozději však do 22. 9. 2023. Po tomto uvedeném termínu nebo při vyčerpání přislíbené kapacity budou rezervace potvrzeny jen na vyžádání a hotel si vyhrazuje právo ceny stanovit dle obsazenosti hotelu.

Pro rezervaci ubytování na 61. konferenci SRVO v Ostravě je nutné vyplnit rezervační kartu a odeslat ji na e‐mail: reservations.qoc@q-hotels.cz.

Ceny za ubytování:
  • 1 900 Kč za jednolůžkový pokoj a noc, pokoje typu Classic*
  • 2 400 Kč za dvoulůžkový pokoj a noc, pokoje typu Classic*

Poplatky spojené s přihlášením na 61. konferenci SRVO mimo členskou základnu:

  • 2 000 Kč za účast (pokud není členem SRVO)
  • 2 000 Kč strava

* Ceny zahrnují snídani formou bufetu, využití Wi-Fi hotelu a jsou sjednány včetně DPH. Nezahrnují místní poplatek z pobytu dle platné legislativy 21 Kč/osoba/noc. Parkování je možné za 200 Kč/auto/den.

PROGRAM 61. konference SRVO

1.den Konference: „ Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně a bezpečně “

09:00 

Registrace účastníků, Coffee break 

DOPOLEDNÍ BLOK

10:00

Zahájení konference a uvítání hostů

prezentace Generálního partnera 61. konference

10:20

Úvodní slovo Generálního partnera 61. Konference SRVO

OK, a.s.

prezentace Hlavních partnerů 61. konference

10:40

Nové technologie v evidenci poruch a číslování stožárů VO

ČEZ Energetické služby, s.r.o

11:00

Řídicí systém veřejného osvětlení a jeho návaznost na Smart City

ILLUM s.r.o.

prezentace – záštity

11:20

Národní plán obnovy, aktuální stav čerpání, diskuze

MPO

11:40

Rekodifikace stavebního práva – požadavky na kvalitu osvětlení veřejného prostoru

MMR

12:15–13:20 

Přestávka na oběd, prohlídka exponátů 

ODPOLEDNÍ BLOK

13:20

Dotační politika pro veřejné osvětlení na území Národních parků

MŽP

13:40

Vývoj DN na průjezdních úsecích silnic po instalaci LED svítidel

MD-CDV

14:00

Opatření pro snížení kriminality v noční době

MV

14:20

Vývoj DN v noční době

ŘSDP PČR

prezentace Partnerů 61. konference

14:40

Prezentace partnera 1

14:55

Prezentace partnera 2

15:10–15:45 

Přestávka na kávu, prohlídka exponátů

15:45

Prezentace partnera 3

16:00

Optimalizace provozu VO Ostrava

Herm s.r.o., OK, a.s.

16:20

Řešení kvalitně osvětleného prostoru v Ostravě

ZUMTOBEL

16:35

Zkušenosti z nových realizací VO v souladu s přiznanou Dotací- praxe z Ústí n/L

DPMUL

16:50

Pozvání na 62. Konferenci SRVO, Ukončení 61. Konference

SRVO, GP

17:00–17:30 

Pauza (prostor pro ubytování)

PODVEČERNÍ PROGRAM

17:30-19:00

Ostrava – město neřestí, s ukázkou architektonického nasvětlení Sýkorova mostu (pro  registrované)

VEČERNÍ PROGRAM

19:00–01:00

Večerní program s rautem

2.den Konference: DOPROVODNÝ PROGRAM

10:00-13:00

Návštěva dominanty města Ostrava

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

ČLENOVÉ SRVO: 

Za každého člena SRVO, platícího členský příspěvek 400,- Kč ročně (fyzická osoba), se může bezplatně přihlásit max. 1 osoba. Za každého člena SRVO, platícího členský příspěvek 4000,- Kč ročně (právnická osoba), se mohou bezplatně přihlásit max.  3 osoby ze stejné společnosti, které je nutné v přihlášce vyznačit jmenovitě. Zároveň bude všem účastníkům připočten příplatek za  stravu ve výši 1000,- Kč na osobu.

NEČLENOVÉ SRVO: 

Účastník, který není členem SRVO, hradí za každou osobu účastnický poplatek ve výši 2000,-Kč a poplatek za stravu ve výši 2000,- Kč.

V případě přihlášení JAKÉHOKOLI účastníka po termínu, bude účtován administrativní poplatek ve výši 2000,-Kč za každou  přihlášenou osobu. 

Poplatky za účast a objednané služby budou zahrnuty do faktury v souladu se zaslaným ceníkem, kterou je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře se splatností 14 dní.  

Fakturační údaje: IČ: 18626653, DIČ: CZ 18626653, Pobřežní 249/4, Praha 8 Bankovní spojení: Československá obchodní banka,  a.s., č. účtu: 268 469 467/0300 

 

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

CENÍK PARTNERSTVÍ 

Generální partner 

Hlavní partner 

Partner

Cena

60 000 Kč 

50 000 Kč 

40 000 Kč

Cena pro členy SRVO

40 000 Kč 

30 000 Kč 

20 000 Kč

PLNĚNÍ dle typu partnerství:

Umístění reklamního roll-upu či banneru v  hlavním konferenčním sále

Ano

Ano

Umístění reklamního roll-upu či banneru před  hlavním konferenčním sálem

Ano

Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci  odborného bloku Konference

30 minut

20 minut

15 minut

Umístění loga a prolinku partnera na stránkách  Konference

Ano

Ano

Ano

Pomítání loga partnera v hlavním konferenčním  sále v době konání Konference

Ano

Ano

Ano

Umístění loga partnera v tištěných materiálech

Ano

Ano

Ano

Inzerát ve Sborníku

1/1 A4

1/2 A4

Účast na společenském večeru

Ano

Ano

Ano

Prezentační stolek (stánek) ve výstavních  prostorách

Ano

Ano

Ano

Možnost vložení propagačních předmětů  účastníkům

Ano

Ano

Účast zástupců společnosti na Konferenci  včetně občerstvení po celý den

4 osoby

3 osoby

2 osoby

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 

Cena 

Cena pro členy  SRVO

Inzerát ve Sborníku 1/1 A4

7 000 Kč

4 000 Kč

Inzerát ve Sborníku 1/2 A4

5 000 Kč

3 000 Kč

Firemní prezentaci (2 minuty) v rámci zahajovacího bloku Konference

7 000 Kč

4 000 Kč

Prezentace nebo příspěvek partnera v rámci odborného bloku Konference

15 000 Kč

10 000 Kč

Prezentační stolek (stánek) ve výstavních prostorách po dobu Konference

7 000 Kč

4 000 Kč

Účast na Konferenci vč. zajištění občerstvení a stravování po celý den a večerního  rautu

4 000 Kč

dle podmínek 

členství

Umístění loga a prolinku na stránkách Konference, promítání loga v hlavním  konferenčním sále v době konání Konference, umístění loga v tištěných materiálech

10 000 Kč

6 000 Kč

Možnost vložení propagačních předmětů účastníkům

10 000 Kč

5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny jako konečné.

Foto: Pexels
Zdroj: Josef Smolík, Předseda SRVO

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze