Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Cestovní ruchOsobnosti

Pomáháme objevovat neobjevené skvosty Česka

Podpora domácího turismu se stala celonárodní záležitostí

Ještě před rokem Jan Herget, ředitel vládní agentury CzechTourism zaměřující se především na klientelu ve světě a její lákání do České republiky ani netušil, že v roce 2020 bude jejím hlavním posláním oslovovat a přesvědčovat české občany, aby se letos věnovali domácím destinacím. Je ale přesvědčený, že tento úkol se svým týmem, který se obměnil v loňském roce, zvládne. O tom, co nabízí městům a obcím v této turisticky nelehké době, je tento rozhovor.

Cestovní ruch je odvětvím, na které těžce dolehly důsledky koronavirové krize. Jeho ochromení pociťují města a obce napříč republikou. Jak jim můžete pomoci?

Letošní rok je pro nás skutečně výjimečný, protože se soustřeďujeme na podporu domácího cestovního ruchu. Tuto podporu regionům, městům a obcím, místním akčním skupinám a dalším uskupením bych shrnul do čtyř základních oblastí – propagační kampaně se všemi nástroji, které k nim patří, včetně sociálních sítí, portál Kudy z nudy, certifikace, školení.

Co je hlavním komunikačním tématem letošního roku?

Na letošní a příští rok jsou to hrady a zámky, každý kraj si vybral a nadefinoval pět, které by chtěl veřejnosti představit nebo připomenout. Ty méně známé propagujeme v hlavní letní sezoně, známé skvosty v zimním období. Komunikace probíhá přes regiony prostřednictvím krajů, současně se zaměřujeme na národní produkty. Tím mám na mysli aktivní a kulturní dovolenou, lázeňství a také kongresovou turistiku. Tu řešíme hlavně s profesními svazy. Například společně se Sdružením lázeňských míst oslovujeme zájemce domácí kampaní Jedeme do lázní.

Na koho se tedy zájemci mohou obracet?

Struktura není jednotná, každý kraj si zvolil svou cestu. Někde jsou to úředníci krajských úřadů zodpovědní za cestovní ruch a vnější komunikaci, jinde přímo krajské centrály. Například v jižních Čechách je to Jihočeská centrála cestovního ruchu. Pak jsou tu oblastní centrály v rámci krajů, jichž je na šest desítek. Města či obce by se tedy měly obracet na lokální centrálu nebo na krajskou, pokud jde o krajské město. Například Plzeň má svoji vlastní centrálu, kde si obec z regionu může s krajským koordinátorem dohodnout podporu. Z logiky věci nedokážeme komunikovat napřímo s 6200 obcemi, jejich starosty a pověřenými osobami. Využíváme zmíněnou struktury. Pokud přijde impulz odspodu, je to ideální situace. Když například starosta města Kožlany, rodiště prezidenta Beneše, začne „tlačit“ na plzeňskou oblastní centrálu, ta na Plzeňský kraj a ten následně na CzechTourism, je to značka ideál. Nevěštíme od stolu, máme informaci a požadavek přímo odspodu.

Zmínil jste portál Kudy z nudy a to, že jej mohou zájemci využívat…

Je to hlavní portál pro tuzemský cestovní ruch. Vloni zaznamenal více než 18 milionů návštěv. Na facebooku máme přes 491 tisíc sledujících. Obcím a městům nabízíme, že mohou celoročně portál využívat zdarma a propagovat na něm vedle kulturních a historických památek veškeré jejich aktivity typu otevírání města, obecní slavnost, místní akce. Zejména letos, kdy se cestovní ruch zaměřuje na tuzemské návštěvníky, portál mohou vyzkoušet a ocenit všechny obce. Mohou tím vyjít vstříc naší snaze nasměrovat naše občany do méně známých míst. Portál se hodí pro starosty i menších obcí, nejen Krumlova či Karlových Varů. Je to skutečně hmatatelný a efektivní nástroj.

Rád bych upozornil na to, že vedle naší webové stránky www. czechtourism.cz máme pro starosty i další praktický informační nástroj, jímž je webová stránka https:// tourdata.cz. Jsou na něm umístěny různé analýzy, například atraktivity regionů a míst. Máme zde i hodnocení kvality informačních center a záložku na Covid-19.

Vaše agentura zveřejnila čtyřicet dva tipů na dosud neobjevené skvosty Česka 2020. Skvělý nápad. Jak se mohou obce se svými skvosty dostat na takový seznam?

S propagací neobjevených míst jsme začali již před rokem, chtěli jsme návštěvníky zaujmout. Naším zájmem je turistům ukázat i méně známé destinace, nejen Hradčany a pražská ZOO, kam chodí před dva miliony lidí.

Samotné nominace necháváme na regionech. Spolupracujeme s kraji, každý z nich nominuje tři svá neobjevená místa a my je pak shromažďujeme a prezentujeme za celou republiku. V případě zájmu o zařazení na takový seznam mohou zájemci oslovit přímo svůj kraj.

Na jedné straně by místo mělo být turisticky neobjevené, na druhé musíme zjistit, zda má o nominaci a propagaci zájem a také dostatečnou kapacitu vše zvládnout. Z neobjeveného místa se může záhy stát populární místo s vysokou návštěvností. Krásným příkladem z loňska jsou Kladruby, které nominoval Pardubický kraj jako neobjevené místo s obrovským potenciálem. Shodou okolností se během nedlouhé doby staly památkovým místem UNESCO. Skočit z neobjeveného do objeveného na takové úrovni se každému místu nestává. Ale i ostatní neznámá místa chceme každoročně dostávat na mediální výsluní a zvyšovat jejich návštěvnost. Radíme také návštěvníky přesyceným místům, jak situaci řešit. Příkladem jsou Adršpašské skály.

Hovořil jste o certifikaci jako jednom z vašich podpůrných nástrojů…

Jak už jsem uvedl, opíráme se o organizační pyramidu. Na národní úrovni je to CzechTourism, dále jsou to pak krajské, oblastní či lokální destinační agentury. Kvalitu systému služeb zajišťujeme prostřednictvím certifikace, přičemž certifikované oblasti mají určité výhody. Například pokud Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje Národní program na podporu cestovního ruchu, určen je právě certifikovaným, například místním akčním skupinám.

A co vzdělávání?

V rámci operačního programu Zaměstnanost budeme poskytovat vzdělávání všem městům a obcím mimo Prahu. Můžeme proškolit pět tisíc lidí v oblasti cestovního ruchu. Je to zajímavá příležitost pro obce, které mají ambice být v tomto odvětví aktivní.

Novinkou je projekt, v němž představujete turistická místa přístupná pro handicapované.

Skutečně je to úplná novinka. Ve spolupráci s různými asociacemi jsme z každého kraje získali tři místa handicap friendly. Nejde pouze o vozíčkáře. Mezi námi žijí i nevidomí, neslyšící, každý má jinou zkušenost a nároky. Ale jsou tu i osoby ve věku 65 +, nezřídka jsou pohybově omezeny. Máme zde maminky s kočárky a malými dětmi. Takto pohybově omezených či handicapovaných osob je u nás skutečně nemálo, jde až o milion lidí, kteří málokdy chodí sami. Tím, že vyhlašujeme tato místa, upozorňujeme i na to, že cestovní ruch je i pro tuto skupinu. Projekt se snažíme zastřešit a propagovat, cítíme jeho důležitost. Současně vnímáme i byznysový aspekt, a že se do něj vyplatí investovat, návratnost může být zajímavá.

Mohou města a obce získat od CzechTourism nějaké dotace?

Pomáháme s propagací, ale naše role není být donátorem. Výjimkou je to, co nazýváme mediální spolupráce s eventy. Ale v principu jsou to velké akce zaměřené na zahraniční návštěvníky na mezinárodní úrovni. Vzpomenu Colours of Ostrava, Mezinárodní festival vážné hudby v Litomyšli nebo jižních Čechách.

Czech Convention Bureau, působící v rámci agentury CzechTourism, vyhlásilo aktuálně výzvu, která je zaměřena na společnosti, které mají sídlo podnikání v České republice a jsou pořadatelem či organizátorem významného domácího i mezinárodního kongresu nebo konference. Jedná se o program, jímž chceme podpořit kongresovou turistiku a významné konference.

Jakou chystáte kampaň ve světě, která by k nám přilákala zahraniční turisty? Jak k tomu využíváte internet?

Samozřejmě reagujeme na situaci, kdy se otevírají hranice a uvolňuje se pohyb. Oslovujeme nejprve potenciální turisty na Slovensku, v Rakousku a Německu, tedy země, které jsou dnes otevřené. To jsou „zelené země“, které jsou pro nás zajímavé. Od září pak počítáme s tím, že globálně začneme komunikovat, že jsme bezpečná země s kvalitními službami.

Nyní řešíme, jak pokračovat v B2B efektivní komunikaci, jak k nám dostat dobrou cestovní kancelář z New Yorku nebo Indie, což stojí hodně peněz a času. Zvažujeme proto, že část workshopů bychom přenesli online. Je to levnější a časově méně náročné. Přesvědčit opravdu kvalitního nákupčího, aby k nám přijel ze vzdálené země, není jednoduché. Když mu nabídneme dvě hodiny online, kde se potká s několika desítkami zástupců z Česka, je to dobrá cesta.

Třetí inovativní věc je pokračování v kampani The Country for the Future. Jak už jsem naznačil výše, velké kongresové akce jsou sice otevírané jako poslední, ale jezdí na ně klientela, která je nevíce bonitní. Je jedno, jestli se jedná o farmaceutický kongres či jakýkoliv jiný, na který zamíří až tři tisíce cizinců. Všechno jsou to osobnosti v oboru, profesoři, kteří tady utrácejí a rádi se k nám vracejí. Chceme ukázat kongresová centra, projekce zázemí, výhled na okolí i celé město. Částečně se zřejmě přejde na online mítingy místo skutečných setkávání.

Fungující aplikaci Kudy z nudy chceme do budoucna vybavit jazykovými mutacemi. Žije tu spousta cizinců, statisíce lidí, kteří nemluví perfektně česky. Jsou tu okolní země typu Rakousko a Německo, odkud tamní turista přijede sám autem a hledá informace. I to může být pro města a obce při propagaci přínosné.

Světové Česko je hrdý název vaší kampaně. Co plánujete? [/TUCNE

Našim původním zadáním nebylo dělat domácí cestovní ruch. Změnilo se to kvůli kompletnímu obratu celého světa, byla to rychlá reakce s cílem namotivovat Čechy, aby zůstali v Čechách. Má několik fázi, včetně populárních srovnání, která ukazovala například České středohoří jako Fudži či místa, která připomínala Stonehenge.

Podstatné je ukazovat méně známá místa. Představte si, že Gustave Eiffel, známý věží v Paříži, naprojektoval u nás dva mosty. V září otevřeme v Národním muzeu výstavu Královna světla, kde se budou prezentovat čeští egyptologové, světová vědecká extraliga. Chceme na tuto výstavu nalákat zájemce ze sousedních zemí. Je to světový unikát, Egypt přijede sem k nám.

Na portálu Kudy z nudy je umístěno na sedm desítek tipů připodobňujících české zajímavosti k těm ve světě, byť prezentujeme i to, že tu máme něco unikátního, včetně zmíněné výstavy egyptologů.

Změní se styl komunikace. Jak budete pracovat v době po korionaviru?

Je to obrovská příležitost, aby se věci změnily. Cestovní ruch byl před koronavirem považován za oblast, která přináší i problémy. Nyní panuje všeobecný souhlas s tím, že je lepší mít udržitelný cestovní ruch než nezaměstnané a logistická centra u dálnic. Cestovní ruch je kreativní byznys, který přináší peníze, pracovní místa a vytváří spoustu dalších příležitostí. Ale také dává možnost zviditelnit a prodat lokální byznys. Aby cestovní ruch fungoval, musí být autentický. Malý výrobce, pekař, zemědělec se hůře dostávají do řetězce. Pokud přijede turista a vy mu dokážete prodat jeho příběh, dokážete prodat vše.

Webové odkazy podpory turismu

kdo je jan herget

Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE v Praze. Pracoval jako mluvčí agentury CzechTrade. Od září 2012 do června 2016 vedl v agentuře CzechTourism odbor zahraničních zastoupení a online. V rámci CzechTourismu působil na pozici ředitele Institutu turismu se zodpovědností za marketingové průzkumy a na pozici ředitele zahraničního zastoupení CzechTourism pro země Beneluxu. Od roku 2006 působí na katedře cestovního ruchu na VŠE. V soukromé sféře se specializuje na marketingové a PR poradenství. CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MMR. Základním cílem agentury je propagace ČR jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.

 

Autor: Milan Mostýn

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
464
IT
324
Dotace a Finance
1289
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze