Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoEnergetikaŽivotní prostředí

Česko brzy zažije obří boom komunitní energetiky

Do mezirezortního připomínkového řízení míří novela energetického zákona, která umožní společnou výrobu, akumulaci a sdílení elektřiny především na úrovni obcí nebo městských bloků. Novela umožní dlouho očekávaný rozvoj komunitní energetiky v Česku.

Lex OZE 2 jako motor rozvoje komunitní energetiky

Další novela energetického zákona a řady dalších předpisů (Lex OZE 2) se již konečně bude zabývat komunitní energetikou. Česko tak konečně bude schopné do své legislativy transponovat dávno platné evropské směrnice. Na přípravě Lex OZE 2 se podílela Komora obnovitelných zdroje energie (Komora OZE), jak na Smart Energy Forum  ve svém projevu zdůraznil Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Lex OZE 2 umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky.

„Tato novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Věříme, že novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i posílení energetické nezávislosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Energetická společenství už nebudou muset přebytky vyrobené energie posílat do distribuční sítě, což je kvůli nízkým cenám zpravidla nevýhodné oproti tomu, když se energie přímo v místě využije. Podle Síkely novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i k posílení energetické nezávislosti České republiky.

Nutnost rychlého schválení

Organizace zabývající se obnovitelnými zdroji připravovanou novelu už dříve chválily. Pokud změna zákona nakonec vyjde tak, jak byla připravována, učiní podle  Chalupy z Česka premianta ve sdílení obnovitelné energie.

Dominantně půjde o sdílení elektřiny z fotovoltaických panelů, podle Chalupy ale nejen o ni. „Sdílena bude určitě i elektřina z větrných a dalších obnovitelných zdrojů nebo plyn z bioplynek, a to posíláním biometanu do plynárenské soustavy,“ říká Chalupa.

„Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela nás dlouho napínal. Čekání ale stálo za to, návrh energetického zákona přinese skutečně revoluční proměnu české energetiky. Zásadních změn v energetice se ale děje řada, je proto potřeba novelu schválit co nejdříve a nezdržovat její přijetí,” říká Ondřej Pašek, expert na dotace a energetiku Unie komunitní energetiky (UKEN).

Možné úskalí?

Zástupci UKEN však varují, že Lex OZE 2 v sobě skrývá jeden podstatný háček. Obchodníci s elektřinou podle ní do návrhu prosadili ustanovení, které může lidem členství v energetických společenstvích prodražit.

„Konkrétně jde o právo obchodníka s elektřinou jednostranně změnit podmínky smlouvy o dodávce elektřiny každému, kdo se zapojí do sdílení elektřiny. To v praxi může znamenat, že obchodník s elektřinou zvýší cenu za dodávanou elektřinu až do takové míry, aby nepřišel o žádný zisk,“ upozorňuje právnička UKEN Eliška Beranová. Toto ustanovení považuje za diskriminační vůči členům energetických společenství.

Definice aktivního zákazníka

Zákon také definuje aktivního zákazníka. Tím je především majitel několika různých nemovitostí, který na některé z nich nainstaluje například fotovoltaickou elektrárnu, kterou využívá k výrobě elektřiny. A tuto elektřinu následně využívá nejen na této nemovitosti, ale nevyužité přebytky má možnost odebrat ze sítě a využít i v jiné nemovitosti, typicky například v bytě na jiném místě v Česku. Elektřinu může také sdílet s jinými lidmi, firmami či institucemi.

Energetická společenství nebo aktivní zákazníci, kteří budou chtít využívat možnosti dané komunitní energetikou, budou mít podle novely povinnost si pořídit takzvaná měřidla průběhového měření – chytré elektroměry. Ty se budou využívat k určení objemu vyrobené a odebrané elektřiny.

Na tuto novelu zákona bude navazovat změna tarifní struktury, na jejíž aktualizaci pracuje Energetický regulační úřad.

Velká příležitost pro obce a města

Přechod na komunitní energetiku a využívání energie z obnovitelných zdrojů energie může být velmi efektinvích řešením pro města a obce, jak se vypořádat z důsledké energetické krize a zdražování energie. Díky komunitní energetice samosprávné celky nemusí spoléhat na ceny energií z konvenčních zdrojů, a navíc zásadním způsobem přispějí ke snížení emisí . Další přidanou hodnotou je zvýšení energetické soběstačnosti.

Základy komunitní energetiky jsou založeny na investicích do obnovitelných zdrojů energie, kam patří například fotovoltaika (FVE) nebo větrné elektrárny, a jejich následném využívání určitou komunitou. Nabízejí velkou příležitost pro samosprávné celky, které mohou prostřednictvím komunitní energetiky používat vygenerovanou elektrickou energii nejen pro vlastní spotřebu, ale i pro své obyvatele. V případě sázky na FVE mají města a obce možnost využívat střechy vlastních budov k instalaci solárních elektráren, což se děje čím dál častěji.

„Chceme dosáhnout snížení závislosti na centrálních dodávkách elektrické energie s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. A jelikož města, obce, ale třeba i občanská sdružení považujeme za ideální platformy pro rozvoj komunitní energetiy, míří naše současné úsilí k tomu, abychom těmto veřejným institucím v co největší míře pomáhali při vytváření energetických komunit,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka  Asociace komunitní energetiky ČR , která vystoupila s přednáškou o perspektivách rozvoje komunitní energetiky na Smart Energy Forum.

Zákon roku

Lex OZE 2 rovněž přináší opatření proti nekalému nakládání s rezervovanou kapacitou pro připojení nových zdrojů energie do sítě.

„Pro obor obnovitelných zdrojů jde o zákon roku. Systémová změna přinese snížení účtů za energie i větší energetickou nezávislosti Česka. Zde začíná jednadvacáté století. Ze sdílení levné a cenově stabilní energie mohou těžit všichni – domácnosti, obce i podnikatelé a v budoucnu i naše děti,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Důležité je rychlé pokračování v přípravách dalších nástrojů k urychlení využití obnovitelných zdrojů vč. sdílení biometanu a obnovitelného tepla. Další část opatření k urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů vč. základního rámce pro tzv. GoTo zony, obsahuje návrh novely nového stavebního zákona, jež minulý týden doputoval k projednání do Poslanecké sněmovny.

Tento týden by Sněmovna měla ve druhém čtení projednat takzvaný LEX OZE 1, rovněž novelu Energetického zákona, zaměřenou zejména na podporu malých instalací. Novela zvyšuje hranice pro povinnost být držitelem licence na výrobu elektřiny a rovněž pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z OZE do 50 kW.

To je velikost, která dobře odpovídá spotřebě elektřiny v bytových domech, na veřejných budovách a u malých a středních podnikatelů. Milionům domácností v bytových domech by se tak otevřela cesta k levné, cenově stabilní, domácí a čisté elektřině z fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů. Pomůže i veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům.

Do této novely by měl být také zakomponován veřejný zájem u obnovitelných zdrojů. Předpokládaná účinnost je od ledna 2023.

Foto a zdroj: Solární novinky

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze