Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoJak to vidí starostovéKomunikace s občanyOsobnosti

Jak to vidí starostové

1. Plánujete ve vašem městě zavádět v rámci konceptu smart city chytré technologie a postupy?

2. Pokud je již zavádíte, jak jste s nimi spokojeni a jak je budete rozvíjet?

3. Existují podle vás nějaká rizika, například se zavedením sítě 5G?

 

Ivan Radosta, starosta města Milevsko (cca 8300 obyvatel, okres Písek)

1. Chytré technologie jsou nedílnou součástí celé koncepce smart city a naše město je nejen bude využívat, ale dokonce je již využívá. Poslední dva roky jsme se soustředili především na podrobné popsání toho, co město a všechny účastníky veřejného prostoru tíží a kde vidí pokrok v příštích 20 letech. Naše akční plány jsou nastaveny tak, že sahají až k roku 2045. Je ale zřejmé, že se nyní soustředíme na období let 2021–2025, které je detailně popsáno, a to dává jasný návod všem, kteří město Milevsko chtějí posouvat dále.

2. Chytré technologie jsme využívali a nadále využíváme hlavně ke sběru dat. Především těch, která mají jasný cíl a užitek pro město a jeho občany. Pomocí chytrých technologií jsme našli odpověď na řadu dlouhodobě diskutovaných otázek (připomeňme obchvat města a dopravní zatížení, energie či kvalitu prostředí škol a úřadu). Jsme také součástí projektů, které moderní technologie využívají k vědeckým poznatkům a jež přímo souvisí s naším městem a veřejným prostorem především v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí. V oblasti životního prostředí jsme do spolupráce zapojili i obě základní školy a gymnázium. Žáci a studenti se podílejí na různých měřeních a zároveň získávají dobrou praxi a vědomosti o oblasti klimatických změn, odpadového hospodářství či elektromobility.

3. Riziko vidím v oddalování zavedení sítě 5G. Pokud se chceme bavit o moderním Česku, dostupnosti služeb pro každého a v každém místě naší země, o obcích a městech krátkých vzdáleností, deglobalizaci a podpoře lokální ekonomiky nebo o moderních technologiích a robotice, je asi každému jasné, že bez rychlého internetu to nepůjde. Vždyť časem to možná bude 6G a co dál třeba v roce 2030? V začátcích používání mobilních telefonů bylo také mnoho studií o jejich škodlivosti a nebezpečném vlivu na lidský organizmus, především mozek, a kde jsme dnes? Pokrok a jeho služby nás vedou stále k novým cestám a cílům.

 

Jan Kolář, místostarosta městské části Praha 2 (cca 51 000 obyvatel)

1. Praha 2 dlouhodobě prosazuje inteligentní řešení využívající moderní technologie, ovšem zároveň je odpůrcem implementace takových prvků za každou cenu. Tedy takových „chytrých zařízení“, která ve finále nic inovativního nepřinášejí a jsou pouze živnou půdou pro mediální prezentaci, neboť toto téma je nyní často skloňované, a tedy mediálně vděčné. Proto se ubíráme cestou podle našeho názoru skutečně přínosných realizací: od měření energetické náročnosti budov ve správě naší městské části přes systémy inteligentního zavlažování městských parků až po chytrá aplikační řešení v oblasti IT s využitím umělé inteligence. Co se týká školství, naše školy jsou na vysoké úrovni a jejich vybavení v zásadě odpovídá současným potřebám. Nicméně i v této oblasti se snažíme školám ještě více pomoci a hodláme standardy především v oblasti IT zlepšit. Dá se hovořit například o využití inteligentních docházkových systémů, zřizování víceúčelových učeben atd.

2. Chytré technologie a moderní postupy kladou v praxi zvýšené nároky na vedení obce a její pracovníky. Aby mohly být tyto nové prvky do praxe a fungování obce zavedeny a plně využity, je nutné, aby se osoby, které s nimi budou pracovat, s nimi sžily a naučily se je při své práci ovládat. Nové technologie mají práci pomáhat a ulehčovat ji, ne ji komplikovat. Proto je důležité dbát na řádné zaškolení příslušných pracovníků a jejich metodické vedení. U již zavedených opatření v rámci konceptu smart city stále dbáme na to, aby byla nová řešení kontrolována z pohledu jejich správné funkčnosti, a společně s kompetentními pracovníky průběžně získáváme další zkušenosti a znalosti z jejich praktického užívání, které pak přenášíme dále.

3. Zmíněné 5G sítě nepřináší téměř žádné riziko ve smyslu, jak jej často popisují některá média. Zde máme na mysli především otázku zdraví. Konec konců, na stejné frekvenci vlnění fungovalo v ČR dlouhou dobu běžné televizní vysílání a nikdo to příliš neřešil. Z podstaty fungování této technologie je naopak zřejmé, že zavedení 5G sítě bude pro další rozvoj chytrých řešení v mnohém zásadní, a to díky své rychlosti, blízkosti jednotlivých vysílacích bodů, propustnosti apod. Nicméně právě vzhledem k charakteru sítě se dá logicky očekávat daleko větší tlak na její zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti. To považujeme za skutečné riziko, navíc má-li být tato síť součástí kritické komunikační infrastruktury. Dokud však nebudeme ve fázi, kdy skončí testování a začne masivní nasazování v reálném provozu, neodvažujeme se předjímat, jak moc se nás využití této technologie na úrovni městské části bude týkat.

 

Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník (cca 11 000 obyvatel)

1. Koncept smart city bychom rádi pojmuli koncepčně. Rozhodli jsme se opřít o strategii SMART Česko a ve druhé polovině roku chystáme průřezovou tvorbu řešení v jednotlivých oblastech (doprava a mobilita, vodní hospodářství, oběhové hospodářství, vzdělávání a školství, sociální oblast, zdravotnictví, informační a komunikační technologie, eGovernment). Chytré technologie jsou pro nás ovšem pouhým nástrojem, ne cílem. V rámci oblasti smart city jsme v minulosti řešili konkrétní projekty: Jesenické prameny, Senior taxi, participativní rozpočet, digitálně akce na webu jesinfo. cz, podpora seniorů v technologiích, on-line objednání na úřad, vzdálená organizace běžecké akce, parkomaty či 5G.

2. Výše zmíněné oblasti smart city zavádíme a jsme rádi, že slouží a občané mnohdy ani nevnímají smart rozměr, ale jen funkčnost a efektivitu. Některá řešení jsou pilotním projektem, takže průběžné zlepšování, doplnění a rozvoj řešení je potřebný.

3. Kolem zavádění 5G sítí se bohužel objevila spousta nepravd a dezinformací. Vnímáme nejistotu některých lidí a jejich obavy z nových technologií. Abychom jejich obavy rozptýlili, organizujeme besedy s odborníky a myslím, že to je správná cesta, jak vysvětlit, že nové technologie mohou regionu přinést budoucí prosperitu.

 

Autor: Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze