Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoEnergetika

Liberecký kraj razí koncepci Chytřejší kraj

Koncepcí Chytřejší kraj pro Liberecký kraj v roce 2019 vsadil Liberecký kraj na moderní technologie. Jak moudré to bylo rozhodnutí, ukázaly následující roky, během kterých se v rychlém sledu po sobě vystřídalo několik krizí. A cesty z nich mnohdy vedly a vedou právě přes tyto technologie souhrnně nazývané označením SMART.

Představitelé kraje si předsevzali, že během tří let dosáhnou konkrétních viditelných výsledků v oblastech definovaných Akčním plánem. „Chytré technologie dávají čím dál větší smysl v energetice, v souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě se skloňuje téma kybernetické bezpečnosti. Na to všechno jsme v Akčním plánu mysleli a vývoj nám potvrdil, že to byla správná cesta. Chceme jít jako veřejná správa příkladem a prošlapávat technologiím cestu. Vnímáme to jako službu občanům, ale i jako vklad do budoucna,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Jedním z prvních, sic symbolických výsledků, je prestižní ocenění v celostátní soutěži Chytrá města dva roky po sobě. Po více jak dvou letech od zahájení prací na Akčním plánu koncepce je možné ohlédnout se za dosaženými výsledky.

Co se určitě povedlo, je zapojení studentů středních a vysokých škol do řešení zelené problematiky kraje v rámci soutěže Liberec Ideathon 2022. Pořadatelství připadlo Agentuře regionálního rozvoje, agentuře Czechinvest a Libereckému kraji. Prostory zapůjčil Lipo.ink. Pohled mladých na budoucnost regionu v oblastech dopravy, hospodaření s energiemi nebo práce s daty je inspirativní a přináší nový, inovativní pohled všem, kteří danou problematiku na úrovni veřejné správy řeší. Mezi pořadateli soutěže panuje všeobecná shoda pokračovat s touto iniciativou i v dalších letech.

V oblasti hospodaření s energiemi v objektech Libereckého kraje došlo k posunu v pohledu na využívání alternativních zdrojů energie. Kraj vytipoval vhodné lokality pro instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) a zahájil práce na vyhotovení potřebné dokumentace pro následné uskutečnění projektů. Nejblíže tomu jsou FVE na budově Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, FVE na budově Gymnázia v České Lípě a na budově D krajského úřadu. Ruku v ruce s tím iniciuje kraj ve svých objektech postupné zavádění tzv. vzdálené správy energií s centrálním dispečinkem jako úkol pro další období.

Vedle aktuální diskuze o energiích nezapomíná Akční plán ani na další cenný zdroj, a tím je voda. V souvislosti s klimatickými změnami může vodu čekat velmi podobný osud jako elektřinu a plyn. Proto se kraj již dnes snaží metodicky řídit přípravu investičních záměrů s využitím interní příručky Modro-zelená infrastruktura. Mimoto již dokončil první pilotní projekt využívající tzv. šedou a dešťovou vodu v infrastruktuře budovy OA v České Lípě (oceněno cenou Chytrá města za rok 2021). Intenzivně probíhá příprava dalšího projektu na SPŠ Česká Lípa.

Kromě environmentální problematiky řeší Akční plán také digitalizaci veřejné správy. Na Krajském úřadě Libereckého kraje došlo u vybraných agend k přechodu z papírové formy na elektronickou. Nově tak funguje elektronické podepisování materiálů předkládaných samosprávě kraje, digitalizováno je i podávání žádostí o dotaci z krajského rozpočtu.

Druhým pilířem digitalizace v kraji má být v blízké budoucnosti Informační a datový portál Libereckého kraje, který bude sloužit zejména veřejnosti jako zdroj otevřených krajských dat. Cílem je zpracovávat a následně poskytovat čísla o životě v regionu ve srozumitelné podobě.

Silně rezonujícím tématem, zvláště v posledních měsících, je kybernetická bezpečnost. Tím, jak se postupně celá naše společnost, veřejnou správu nevyjímaje, digitalizuje, narůstá význam dat pro její bezproblémový chod a také důležitost jejich ochrany. Liberecký kraj se rozhodl vybudovat Juniorní centrum pro kybernetickou bezpečnost na Střední průmyslové škole v České Lípě. Jedná se o pilotní projekt, jehož ambice přesahují rámec školy. V budoucnu by mělo centrum sloužit nejen žákům SPŠ, ale středoškolákům z celého kraje. V pokročilých fázích i veřejnosti, veřejné správě nebo firmám.

V oblasti dopravy vznikla chytrá mobilní aplikace IDOLKA, která umožňuje nákup přestupních jízdních dokladů IDOL a cestování všemi dopravními prostředky zapojenými do integrované dopravy Libereckého kraje IDOL.

Jak vidno, mnoho práce je za námi, mnoho práce zároveň čeká na to, až se jí chopíme. Tříletý mandát Akčního plánu vyprší na konci letošního roku, a tak již v koordinaci Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje probíhají přípravné práce pro nový dokument stanovující úkoly a cíle na další období. „Jak ukazuje dění ve světě, maximálně se vyplácí předvídat budoucí vývoj. To nás čeká v oblasti hospodaření s vodou a vůbec ve všech oblastech, na které dopadne klimatická změna. Jinými slovy potenciální krize se vyplatí řešit ještě před tím, než vůbec vzniknou. V momentě, kdy propuknou v plné síle, jsou již řešení bolestivější a veřejné rozpočty zatíží násobně více,” uzavřel Jiří Ulvr.

Podrobnější informace ke Koncepci Chytřejší kraj pro Liberecký kraj najdete na stránkách krajského úřadu včetně mnoha dalších podkladů. Samostatně vede databázi zdrojů, seznam koncepčních řešení z různých koutů Česka, který nám slouží jako zdroj inspirace. O novinkách pravidelně referujeme v magazínu webu 1012plus.

Foto a zdroj: Liberecký kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze