Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Město pro všechny generace

   

Třinec vede již řadu let primátorka věra Palkovská

Je plná energie a nadšení, při setkání vás strhne spontánním vystupováním a srdečností. Přitom své záměry má promyšlené, jinak by nedokázala pozvedávat město Třinec a stát v jeho čele od roku 2006 jako úspěšná starostka a primátorka a jako symbol snahy o změnu. „Naším cílem je, aby bylo naše město atraktivní pro všechny generace, a zvláště i pro mladé lidi, kteří by se zde usadili a jednou převzali štafetu v rozvoji města,“ říká primátorka Věra Palkovská, díky níž se město zviditelnilo i jako místo vstřícně spolupracující s podnikateli. Zejména o těchto zkušenostech je následující rozhovor.

Nejprve mi dovolte pogratulovat vám k letošnímu vítězství Třince v soutěži Město pro byznys v Moravskoslezském kraji. Jedním z hodnotících kritérií je totiž přívětivý přístup radnice k podnikatelům. Můžete nám jej přiblížit?

Máme velikou radost z toho, že se nám podařilo už potřetí tento titul získat. Je vidět, že nejde jen o chvilkovou záležitost, ale o výsledek podpory podnikání a dlouhodobé spolupráce s podnikatelskou sférou, které vyžadují splnění tří podmínek, jimiž jsou kontinuita a stabilita radnice, dlouhodobá spolupráce s Třineckými železárnami a dalšími podnikatelskými subjekty a nezbytná odvaha pustit se do nových věcí spojená s odpovědností. Titul pro nás znamená povzbuzení do další práce a potvrzení, že jdeme správnou cestou.

Spolupráce a komunikace s místními firmami funguje už od doby, co jsme společně připravovali strategický plán města, kdy jsme přizvali představitele větších i menších institucí a firem ke kulatému stolu. To, jak město vypadá, záleží na lidech a také na firmách, které v něm působí. Se zástupci podnikatelské sféry se setkáváme pravidelně na jednáních Strategického výboru Zastupitelstva města Třince. Jsem čestnou členkou představenstva Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci, takže i zde na setkáních s představiteli zdejších firem konzultujeme vize a budoucí projekty a hledáme cesty, jak si vzájemně pomoci. Pokud se na nás podnikatelé obrátí, snažíme se jim v rámci možností vyjít vstříc a pomoci jim alespoň poskytnutím potřebných informací.

Jak pomáháte místním podnikatelům, zejména v této době dopadů pandemie na lokální podnikání?

Mnoho podnikatelů a živnostníků, kteří na území našeho města provozují obchody a poskytují služby a podnikání mají povětšině jako jediný zdroj své obživy, bylo nuceno na jaře ze dne na den v důsledku krizových opatření vlády uzavřít své provozovny a ocitlo se tak ve finanční tísni. Záleží nám na tom, aby své podnikání v Třinci udrželi, proto jsme se rozhodli pomoci jim zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu a vyčlenili jsme z rozpočtu pro tyto účely 1,5 milionu Kč. Podpora určená na úhradu nájemného ve výši do 15 tisíc Kč byla žadatelům vyplácena na základě žádosti ve formě daru jako příspěvek na nájem. Zároveň jsme podnikatelům a živnostníkům, kteří provozují svou živnost v prostorách města, prominuli nájemné za období, kdy museli v souvislosti s opatřeními vlády své podnikání přerušit.

Podporujete nově vznikající firmy, start-upy?

Ano. Často se na nás obracejí s prosbou o radu, pomoc při hledání vhodných prostor či pozemků. Podporovali jsme finančně i podnikatelský inkubátor a řadu dalších.

Hrdě se hlásíte ke smart city. Jaká je vaše vize chytrého Třince?

Jít „chytrou“ cestou spočívá v zavádění řešení, která lidem zpříjemní a usnadní život a která přinesou dlouhodobý zisk, nejen ten okamžitý. Podstatné je mít stabilní dlouhodobý plán rozvoje a vědět, kam směřovat. Jde o používání zdravého selského rozumu, o vytváření příležitostí a využívání moderních technologií. Nehledáme složitosti, ale naopak se snažíme využívat zkušenosti a inspirovat se nápady, které už v jiných evropských městech fungují delší dobu a jsou osvědčené. Tyto zkušenosti se pak snažíme přizpůsobit podmínkám našeho města a aplikovat je i u nás.

Rozhodovat a jednat chytře a zároveň s plnou odpovědností je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Abychom mohli jít cestou chytrého města, je třeba splňovat tři základní podmínky, kterými jsou, jak už jsem uvedla výše, stabilita a kontinuita ve městě, dále pak spolupráce a partnerství na všech úrovních a nezbytná odvaha pustit se do velkých věcí. Koncept chytrého města není jen o městě samotném, ale také o firmách a organizacích, které zde působí, a především se dotýká samotných obyvatel města. Náš region potřebuje technicky vzdělané mladé lidi, proto podporujeme technické vzdělání už na základních a středních školách a hledáme způsoby, jak děti motivovat a vést k technickým oborům. Naším cílem je, aby bylo naše město atraktivní pro všechny generace, zvláště i pro mladé lidi, kteří by tak měli motivaci vrátit se po studiích nebo pracovních zkušenostech v jiných krajích zpět do Třince, usadili se zde a jednou převzali štafetu v rozvoji našeho města.

Dá se tedy říct, že Třinec je průkopníkem zavádění novinek do praxe?

O odvaze a chuti pouštět se do předstihových věcí a témat svědčí mj. zavedení flotily 10 elektrobusů do třinecké městské hromadné dopravy a pořízení dobíjecích stanic pro elektrobusy, elektromobily i elektrokola. V duchu čisté mobility podporujeme cyklodopravu jako jednu z cest, jak pomoci životnímu prostředí. Třinec se stává také průkopníkem v zavádění metody BIM a digitalizaci stavebnictví a sdílí své zkušenosti s ostatními.

K chytrosti patří mobilita, včetně podpory MHD či vhodného parkování aut, což je jeden z neuralgických bodů řady měst a obcí. Jak řešíte toto téma?

Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řešíme stejně jako řada dalších měst po celé republice, proto jsme si nechali zpracovat Koncepci parkování včetně analýzy stávající situace a návrhů na konkrétní opatření. Dokument bude pro vedení a zastupitele města vodítkem, jak do budoucna postupovat a rozhodovat. Dobrá zpráva je, že Třinec na tom není s parkovacími místy oproti jiným městům vůbec špatně, chybí spíš lokálně v určitých hodinách a problémem je dostupná vzdálenost. Jinak řečeno, míst je dost, ale nejsou vždy tam, kde bychom si je přáli mít. Záleží nám samozřejmě na veřejném prostoru s relaxačními plochami, hřišti, stromy a zelení – zvlášť když bojujeme se suchem a zeleň uprostřed města tolik potřebujeme. Kdo by se chtěl dovědět k budoucnosti parkování v Třinci více, najde videozáznam z prezentace koncepce i samotný kompletní dokument na stránkách města www. trinecko.cz.

Bez partnerství se prosazení chytré vize neobejde. Jakou podporu máte ze strany podnikatelů?

Pomoc a spolupráce je dlouhodobá, ať už v řadě sociálních projektů či podpory v oblasti kultury či sportu. Hlavně se často společně pouštíme do větších projektů, i když je to velmi náročné. Podle mě je zásadní umět se domluvit, proto jsem ráda, že se v Třinci daří spolupráci a partnerství na všech úrovních a daří se nám stavět mosty mezi národnostmi, církvemi, školami, neziskovými organizacemi i podnikatelskou sférou. Velkou roli v rozvoji města a regionu hraje i dlouhodobá fungující spolupráce s největším podnikem na území Třince – s Třineckými železárnami, s nimiž je město historicky spojeno doslova pupeční šňůrou. Díky ní se daří realizovat řadu projektů, které zvyšují kvalitu života v našem městě. Vážíme si vzájemné dobré spolupráce i s dalšími třineckými firmami. Oceňujeme i solidaritu řady třineckých podnikatelů, kteří městu v jarním nouzovém stavu po propuknutí epidemie darovali tehdy nedostatkové ochranné prostředky a dezinfekci pro sociální služby a profese v první linii.

Třinec se těší dobrému finančnímu zdraví, alespoň podle iRatingu, hodnotícím kvalitu hospodaření města. Jak se vám „zdraví města“ dařilo udržovat?

Dlouhodobě se chováme s plnou odpovědností jako dobrý hospodář. Při tvorbě rozpočtu neutrácíme a s pomocí dotací investujeme do takových projektů, které mají pro město dlouhodobý přínos. Nezatěžujeme město velkými dluhy. Je správné žít a investovat natolik, nakolik máme. Jako v rodinném rozpočtu.

Jaké ale vidíte perspektivy městského rozpočtu pro letošní rok a rok 2021, obestřený propadem ekonomického růstu a obecních příjmů…

Koronavirus nám komplikuje život nejen v osobní rovině, ale podepisuje se i v jiných oblastech. Velký zářez způsobuje v rozpočtech měst a obcí po celé republice, protože náš hlavní zdroj příjmů je ze sdílených daní. Chováme se jako dobří hospodáři, a proto máme v rozpočtu města našetřené peníze, které teď musíme využít na pokrytí výpadku v daňových příjmech. Je nám to ale líto, protože jsme s těmito prostředky počítali na další rozvoj města. Teď je nejdůležitější hledat další provozní úspory a rozdělit investiční akce na zbytné a nezbytné a ty zbytné posunout na lepší časy.

Získala jste řadu ocenění, včetně titulu manažerka čtvrtstoletí v soutěži Manažer roku. Do jaké míry je porovnání s ostatními inspirací a motivací do další práce?

Ze všech získaných ocenění mám samozřejmě velkou radost a posouvají mě dál. Nikdy nelze říct, teď máme hotovo, a usnout na vavřínech. Stále je co budovat a zlepšovat. Mám potřebu měnit věci k lepšímu a k tomu využívám svoji strategickou teorii – říkám jí cesta pěti „V“: víra, vůle, vášeň, vytrvalost a výsledky s velkým důrazem na kvalitu. Bez víry v to, co děláme, bez vůle dotáhnout věci do konce i přes všelijaké překážky, bez vášně a nadšení nemůže přijít výsledek. Vedle kontinuity a stability, spolupráce a partnerství je tou třetí podmínku úspěchu odvaha spojená s odpovědností. Bez vizionářského přístupu nelze dělat nové velké věci. Jen nápad ale nestačí, pak je třeba stanovit jednotlivé kroky vedoucí k cíli, které je však nutno tvrdě odpracovat. Potřebuji se stále posouvat dál, neuspokojí mě to, když věci jen prostě fungují. Těší mě, že moje tři děti se po studiích vrátily do Třince a chtějí tady žít. A to je obrovská motivace, aby byl Třinec dobré místo pro život nejen pro moje děti.

Na co jste v Třinci v souvislosti s podnikáním hrdá a co byste si přála pro další zlepšení života podnikatelů a běžných občanů?

Jsem hrdá na naši zaplněnou průmyslovou zónu Baliny, která v příštím roce oslaví dvacet let a má jednu z nejdelších tradic v naší republice. Zónu o celkové rozloze zhruba 20 hektarů jsme vybudovali ve spolupráci s Třineckými železárnami s využitím státní finanční podpory a v současné době v ní nachází zaměstnání zhruba dva tisíce lidí z našeho regionu. Při výběru vhodných firem jsme hned od počátku dbali na to, aby to byly podniky šetrné k životnímu prostředí a aby měly za sebou určitou tradici a historii a brzy neodcházely takzvaně za lepším. Máme radost, že firmy na naší průmyslové zóně zapustily kořeny, mají vztah k regionu, jsou citlivé k životnímu prostředí a vytvářejí nová pracovní místa. Třešničkou na dortu je v průmyslové zóně chráněná dílna, kde nacházejí uplatnění zdravotně znevýhodnění lidé. Mám radost, že se nám společným úsilím podařilo realizovat obchvat Třince, miliardový projekt Revitalizace povodí Olše, kdy jsme v našem regionu vybudovali cca 100 km kanalizačních sítí a čističek odpadních vod. Také jsou lidé spokojeni se zastávkou ČD v centru města a nedávno vybudované integrované výjezdové centrum pomáhá k lepší bezpečnosti. Zároveň pamatujeme i na potřeby Třinečanů a na zázemí důležité pro jejich kvalitní a spokojený život. Děláme všechno pro to, aby byl Třinec pro své občany, podnikatele i návštěvníky přívětivým městem. Stále je co budovat a zlepšovat. Chceme, aby byl Třinec prostě fajnym místem, kde se dobře žije i podniká.

Kdo je Věra Palkovská

Od roku 2006 zastává funkci starostky města Třince, po zařazení Třince mezi statutární města v červenci 2018 se stala jeho historicky první primátorkou. RNDr. Věra Palkovská působila od roku 1994 v komunální politice – jako členka zastupitelstva města Třince a členka rady města, od roku 1998 jako místostarostka zodpovědná za školství, sociální a zdravotní oblast a životní prostředí, od roku 2002 také za investice. Působila v Zastupitelstvu MSK. Třinec se stal pod jejím vedením lídrem mnoha inovativních projektů v oblasti smatr city a elektromobility. Ve spolupráci s partnery se podařilo realizovat řadu projektů, které byly oceněny obyvateli města, ale i odborníky a krajem. Za dobu jejího působení ve funkci se městu podařilo získat řadu ocenění včetně prestižní Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, titulu Město pro byznyz MSK, titulu Obec přátelská rodině a řady dalších. V roce 2018 vyznamenala Česká manažerská asociace Věru Palkovskou titulem Manažer čtvrtstoletí v kategorii Veřejná správa.

 

Milan Mostýn

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze