Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDoprava a Infrastruktura

 Praha bude získávat data pro lepší řízení dopravy

Městská společnost Operátor ICT začne v Praze testovat pokročilou videoanalýzu dopravního proudu. Hlavní město díky tomu do budoucna získá dopravně-analytické podklady pro rozhodování o územním rozvoji, změně dopravního značení či úpravě signálních plánů nebo o stavebních úpravách. Rada hl. m. Prahy začátkem týdne na svém zasedání schválila smlouvu o poskytování služeb otestování technologie pro získávání anonymizovaných statistických dopravních dat.  

„Počet aut v Praze neustále roste. Naším úkolem je proto přicházet s řešeními, která zajistí co nejhladší průjezd městem. K tomu je zapotřebí nejen intenzivně investovat do dopravní infrastruktury, ale také řídit dopravu na základě dat, a ne dojmů. Data budou navíc zveřejněna na městské datové platformě Golemio a webu pragozor.cz, kde už nyní je možné najít online dopravní statistiky z jiných zdrojů,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Cílem pilotního projektu je otestovat spolehlivost a kvalitu dopravně-analytické technologie pro nepřetržité získávání anonymizovaných významných dopravních dat, která bude pro užití v Praze nejvhodnější. Díky tomu se předejde nevhodnému výběru technologie bez předchozího ověření.

Získaná anonymizovaná data se budou v reálném čase a bez lidské asistence přenášet do pražské datové platformy Golemio, vytvořené městskou společností Operátor ICT, kde budou postupně zpracována a zpřístupněna jako datová vrstva, aby následně sloužila jako podklad pro další plánování a efektivní rozhodování.

„Budeme zjišťovat sedm dopravních parametrů, ověříme jejich spolehlivost a možnosti, jak anonymizovaná data o nich využít, abychom je mohli co nejvhodněji zpřístupnit. Chceme pomocí jedné technologie souběžně sledovat skladbu dopravního proudu členěnou do různých kategorií jako osobní a nákladní automobily, autobusy či jednostopá vozidla, intenzitu dopravy, modely dopravních prostředků, rychlost, směry jízd, dopravní zácpy a nebezpečné situace, například kolize v dopravním provozu,“ vysvětluje generální ředitel společnosti OICT Tomáš Barczi.

Městské části typicky řeší dopravní problémy, mezi které patří přeplněnost objízdných tras, nebezpečné přechody, přeplněné křižovatky, dopravní zácpy, porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel či zákazu odbočení. S ohledem na to společnost Operátor ICT vybrala ve spolupráci s odborem dopravy a pražskou společností Technická správa komunikací 10 zájmových lokalit, z toho jednu okružní křižovatku, profil komunikace bez přechodu pro chodce, profil komunikace včetně přechodu pro chodce, více typů stavebního uspořádání průsečných křižovatek a takové profily komunikací, na kterých bude sledována trajektorie vozidel. Pilotní lokality byly vybrány rovněž ve spolupráci s městskými částmi Praha 11 a Praha 6 a to tak, aby byly zastoupeny základní typy stavebního uspořádání silniční komunikace, které se na území města vyskytují.

Projekt podporuje plnění cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, konkrétně specifický cíl zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility a spadá do tematického rámce Územně analytických podkladů v oblasti dopravní infrastruktury. Projekt je také součástí naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030.

Foto: Novinky.cz
Zdroj: MHMP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze