Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceChytré město

Praha spouští Manuál pro konání akcí ve veřejném prostoru

Hlavní město ve spolupráci s Kreativní Prahou připravilo Manuál pro pořádání akcí ve veřejném prostoru. Ten má usnadnit práci všem, kdo si od města chtějí vypůjčit část náměstí nebo ulice.

„V místech, kde lidé rádi tráví čas venku a společně, se dobře žije. Za město chceme podporovat Pražany, kteří chtějí uspořádat sousedské setkání, bleší trh nebo divadelní představení pro děti na plácku ve své čtvrti. Díky Manuálu už lidé nebudou muset zdlouhavě googlovat, ale snadno a přehledně zjistí, kde a jak požádat o zábor nebo jaká povolení budou potřeba,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Veřejná prostranství mají sloužit lidem a jejich potřebám. Praha chce obyvatele povzbudit, aby veřejná prostranství využívali co nejvíce. Vyřídit si všechna povolení pro organizovanou akci je ale složitý proces, který může řadu lidí odradit. Každá městská část navíc může mít jiná pravidla a najít na městských webech aktuální informace bývá složité. Manuál na adrese https://veřejný prostor.praha.eu/  proto poskytne stručný návod každému, kdo chce nějakou sousedskou či kulturní akci ve veřejném prostoru realizovat. Web zároveň pomůže i těm, kdo řeší předzahrádky nebo stavební zábory.

Zájemci se na právě spuštěné webové stránce krok po kroku dozví, jak postupovat při vyřizování potřebných náležitostí. Manuál přehledně vysvětluje, kam podat jakou žádost, jak dlouho její vyřízení může trvat či jaké jsou poplatky za jednotlivý druh akcí. Podařilo se také shromáždit informace o tom, jak fungují žádosti o zábor na jednotlivých městských částech.

Chceme, aby se Pražané v ulicích a na náměstích svého města cítili co nejlépe. Proto se snažíme z veřejného prostoru odstraňovat nejrůznější překážky, budovat nové přechody a dbát na to, aby i v maličkostech fungoval dobře. Odstraňujeme také nevzhlednou reklamu či pochybné stránky. A zároveň chceme Pražany povzbudit k tomu, aby se nebáli město obývat a používat,” uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu, který má ve své gesci také památkovou péči.

Projekt podpory pořádání akcí ve veřejném prostoru je provázaný se strategií rozvoje kultury v lokalitách a ve veřejném prostoru, kterou hlavní město ve spolupráci s Kreativní Prahou dlouhodobě razí a snaží se městské části a aktivní obyvatele motivovat k oživování veřejného prostoru v místech, kde často tradiční kulturní instituce chybí.

„Jsem rád, že u nás v Kreativní Praze ve spolupráci s hlavním městem vznikl nástroj, který může pomoct aktivním lidem po celé Praze dělat veřejný prostor kulturnějším. Kultura je tam, kde jsou lidé, není uzavřená v institucích. Za Kreativní Prahu podporu lokálních aktérů v jejich nápadech moc vítám,” připojuje se Petr Peřinka, ředitel organizace Kreativní Praha.

Život ve veřejném prostoru a sousedské setkávání na kulturních akcích ale může aktivně podporovat i městská část. Hlavní město proto aktualizuje Kulturní KOMPAS. Tento dokument, který vznikl opět ve spolupráci s Kreativní Prahou, nabízí sadu jednoduchých a často finančně nenáročných kroků, které úřad městské části může realizovat a podpořit tím rozvoj kultury a komunity na svém území. Kulturní KOMPAS je ke stažení ZDE a je určen zástupcům úřadů městských častí (politickým reprezentantům a úředníkům), v jejichž gesci je kultura, spolkový život a sousedské vztahy.

Nicméně největší přinos by měl mít pro místní aktéry – měl by snížit bariéry při zjišťování potřebných informací (zejména o poskytované finanční a nefinanční podpoře) a poskytnout kontakty na zodpovědné osoby. Nastavení standardů ušetří čas často přetíženému úřadu, otevře ho směrem k místním aktérům a zpřehlední kulturní možnosti a prostředí všem zúčastněným, tedy městským částem, aktérům i místním. Minulý rok se uskutečnila spolupráce s Prahou 3 a Prahou 22, letos Kreativní Praha spolupracuje se Suchdolem a Zbraslaví.

Hlavní město kultivuje a oživuje veřejný prostor i dalšími projekty, jako jsou Pražské židle a stolky nebo Pražské plácky.  Pražské židle a stolky slouží k rozžívání veřejných prostranství a podpoře pobytové funkce náměstí, parků, dvorků či k zobytňování doposud nevyužitých míst ve veřejném prostoru pomocí městského mobiliáře. Oproti klasickému mobiliáři se pražské židle liší tím, že jsou přenosné, a lidé tak s nimi mohou v prostoru hýbat dle potřeby a programu. Do pilotní sezóny v roce 2016 se zapojilo 6 lokalit. V roce 2021 se počet lokalit rozrostl na 85, ale zájem byl ještě větší – o zapojení do projektu mělo zájem rekordních 120 správců.  Z celkového počtu 89 stolů a 327 židlí v roce 2016 se počet mobiliáře v letošním roce rozšířil na 504 stolků, 1 934 židlí a 20 lehátek.

Projekt Pražské plácky je původně rozšířením projektu Pražské židle a stolky a jeho záměrem je rychle a levně testovat změnu funkce různých veřejných ploch. Na dočasnou dobu se pozmění či rozšíří stávající funkce určitého veřejného prostranství (např. parkoviště či prázdné náměstí), prostor je „zabydlen“ Pražskými židlemi a stolky, příp. dalším mobiliářem, a doplněn o různý typ kulturního či komunitního programu. Takto se testuje a následně vyhodnocuje funkčnost jiného modelu fungování daného prostoru. Od roku 2022 má být projekt Pražské plácky pilotován v městských částech společně s projektem Kulturní kompas. Tyto dva původně samostatné projekty tak podpoří rozvoj komunitní kultury kombinací koncepční práce (Kulturní kompas) s konkrétní fyzickou realizací (Pražské plácky). Minulý rok se uskutečnil projekt Plácek v Praze 22 v Uhříněvsi, letos bude na Zbraslavi.

Foto: Kreativní Praha
Zdroj: MHMP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze