Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a Infrastruktura

V Jihlavě už se staví nová trolejbusová trať

Nová trolejbusová trať umožní využití bezemisní trolejbusové dopravy v lokalitě Bedřichova a propojení města s průmyslovou zónou – sever a zajištění bezemisní MHD v částech města Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl prostřednictvím tzv. parciálních trolejbusů. Celková délka nové trolejbusové trati bude 5,7 km a v rámci celé této stavby bude osazeno celkem 290 ks zcela nových trakčních stožárů, provedena instalace trakčních trolejových drátů v délce cca 24 km a přes 4,6 km trakčního kabelového vedení.

Pro napájení nové trolejbusové trati budou vybudovány dvě nové měnírny, které budou transformovat vysoké střídavé napětí 22 kV na stejnosměrné napětí 600 V. Část trati bude napájena i prostřednictvím rezervních napájecích kabelů, které čekají na svoje využití od poloviny 80. let, kdy byly položeny v rámci přípravných prací. V nezbytném rozsahu budou provedeny i přeložky inženýrských sítí, které se stavbou kolidují.

V ulicích Sokolovská a Pávovská přibude díky nově vztyčeným trakčním sloupům také nové veřejné osvětlení s LED svítidly. V části trasy bude položeno i nové optické vedení internetové metropolitní sítě. Nové trakční trolejbusové stožáry budou zpravidla umístěny v místech stávajících dosluhujících stožárů veřejného osvětlení, které jsou na hranici své živostnosti a musely by být v nejbližší době vyměněny. Díky výstavbě trolejbusové trati tak budou ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by musely být vloženy do obnovy stožárů veřejného osvětlení a do zemních prací při obnově zemního kabelového vedení.

Na realizaci stavby se městu podařilo získat podporu z Operačního programu Doprava ve výši cca 100 mil. Kč, a to prostřednictvím integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Z výběrového řízení vzešla jako nejvhodnější nabídka od společnosti Elektroline, a.s. s nabídkovou cenou 129.898.386,16 Kč bez DPH. Termín dokončení stavby je stanoven do 400 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 23. 11. 2022.

Zdroj: Město Jihlava

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
398
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze